+
Tulosta
Etusivu

Näin meillä opitaan!

Kirja-Matin koulun liikunnallistamissuunnitelma 2019

Liikunnallistamissuunnitelma_Kirja-Matti.pdf (pdf, 0.72 Mt)

Kirja-Matin koulun oma youtube-kanava löytyy tästä linkistä:

YouTube-kanavamme

Tiedoksi Kirja-Matin koulun opettajien käyttämistä oppimissovelluksista:


Oppimisen tueksi on saatavilla monenlaisia sovelluksia älypuhelimiin ja tabletteihin. Näitä sovelluksia me opettajat emme lataa oppilaiden omiin laitteisiin, vaan ainoastaan ohjaamme ja opastamme niiden käytössä. Oppilaat tarvitsevat teidän huoltajien luvan sovellusten lataamiseen siellä kotona niin kuin aina muulloinkin.
Olemme harjoitelleet koulussa etsimään sovelluksia mm. kertotaulujen oppimiseen. Suosittelemme lämpimästi erilaisten oppimissovellusten testaamista ja nilllä harjoittelemista. Monet sovellukset eivät vaadi edes erillistä tunnistautumista, vaan toimivat asennuksen jälkeen helposti joko teidän tai lapsenne laitteessa.
Englannin opiskeluun suosittelemme esim. Quizlet-nimistä sovellusta (android, iOS). Koulumme oppilaat käyttävät innokkaasti myös Kahoot!-nimistä sovellusta mm. opittujen asioiden kertaamiseen.

terv. Kirja-Matin koulun opettajat

Kirja-Matin oppilaita työn touhussa:

Näin meillä opitaan! Perjantai 22.1.2016

Kirja-Matin välituntiliikuttajat saivat #Kannustusryhmä-stipendin toukokuussa 2017!

#Kannustusryhmä kiittää -video

Kirja-Matin koulun kummioppilas Zimbabwessa

Kirja-Matin koululla ja kolmella muulla Seinäjoen koululla on yhteinen kummioppilas Zimbabwen pääkaupungissa Hararessa. Yhteistyökumppaninamme on Zimbabwen Aids-orvot ry, jonka avulla tukemme menee perille ruohonjuuritasolla. Yhdistyksellä on noin 400 lasta koulunkäynnin tuen kummiohjelman piirissä. Kummiohjelmassa olevat lapset käyvät pääsääntöisesti alueen julkisia kouluja. Zimbabwen kouluverkko on kattava, mutta kaikki koulunkäynti on maksullista. Lasten perheet ovat erittäin köyhiä, eikä niillä ole varaa maksaa koulumaksuja tai koulupukuja.

Pakollisia koulumaksuja ovat:

•lukukausimaksut

•koemaksut

•koulujen kannatusyhdistysten asettamat koulujen ylläpitomaksut

•erityismaksut esim. kirjoihin, käytännön aineisiin tai koulun korjaus- tai uusinvestointeihin sekä opettajien lisäpalkkioihin

•kouluasut ja –kengät, urheiluasusteet

Kummipoikamme menee tammikuussa 2019 neljännelle luokalle ja hän on edistynyt opinnoissaan erinomaisesti. Hän asuu isovanhempiensa, äidin ja kahden sisaruksensa kanssa köyhällä Dzivarasekwan alueella kahden huoneen asunnossa. Kummipoikamme lempiaineita koulussa ovat tietojenkäsittely ja matematiikka.


Kirja-Matin koulu on YK-koulu

YK-kouluverkosto on kaikille kouluille ja oppilaitoksille avoin tuki- ja yhteistyöverkosto YK-teemojen, ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden aihekokonaisuuksien sekä kestävän kehityksen teemojen näkyväksi tekemiseen osana koulujen opetusta ja toimintakulttuuria.
Vuonna 2014 perustetussa YK-kouluverkostossa on mukana jo 135 koulua ja oppilaitosta eri puolilta Suomea. YK-koulujen määrä on myös osa kansallista Agenda 2030 -indikaattorijärjestelmää.
YK-kouluna tuemme YK:n työtä ja olemme mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmoittautuminen YK-kouluksi on avoin kaikille kouluille ja oppilaitoksille.

Kirja-Matin koulu on valittu LUMA-kehittämiskouluksi lukuvuonna 2019-2020!

LUMA2020 on Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomen toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan vuosina 2019-2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Mukana on 11 eri korkeakoulun verkosto.

Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.
Toiminta toteutetaan oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen LUMA-aineisiin linkittyvä teema).


Kirja-Matin koulu

Kirkkokuja 20

61400 Ylistaro

p. 06 416 7130 opettajainhuone

p. 06 416 7131 johtaja

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi