+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Kirja-Matin koulu » Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeä osa lapsen koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään ja kuulumisia vaihdetaan vanhempainilloissa, -varteissa, arviointikeskusteluissa, koulun juhlissa ja tapahtumissa ja esimerkiksi vanhempainyhdistyksen avulla.

Lukuvuonna 2017-18 Seinäjoella on siirrytty sähköisen Helmi-reissuvihkon käyttöön. Helmi-järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon oman koululaisen opettajiin. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä siirtyy koko ajan enenevässä määrin Helmeen, joten on tärkeää, että te huoltajat otatte uuden järjestelmän rohkeasti omaksenne. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Helmen kautta. Päävastuu omasta opiskelusta -kotitehtävistä, kokeista, koulutarvikkeista- on toki edelleen koululaisella itsellään oman itsenäistymisen lisääntyessä.

Muita päivittäisen arjen yhteydenpidon välineitä ovat puhelin, reissuvihko, sähköposti, erilaiset tiedotteet ja ilmoitukset sekä opettajan juttusilla luokassa piipahtaminen. Kouluvierailuista on hyvä sopia etukäteen, koska opettajalla saattaa olla opetusta jollekin muulle ryhmälle, vaikka oman oppilaanne koulupäivä olisikin jo päättynyt.

Vanhempainillat ovat opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa selvitetään ajankohtaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita koko koulun tai koko luokan oppilaita koskien. Arviointikeskusteluissa ja vanhempainvarteissa keskitytään yksittäisen lapsen kouluasioihin. Opettajaa voi tavoitella myös koulun työajan ulkopuolella, mutta on hyvä muistaa, että opettajaa ei ole tarpeen tavoittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Opettajat kertovat luokittain oman tapansa ja toiveensa yhteydenpitoon.

Kodilla ja lapsen huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin ja koulun yhtenäiset kasvatustavoitteet ovat lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeät. Yhteistyötä tarvitaan jatkuvasti, jotta kumpikin kasvatuskumppani on selvillä lapsen tilanteesta. Toivomme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta oppilaiden huoltajien kanssa.

Materiaalia koululaisen kasvamisen tueksi esim. Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta:

MLL:n kouluaiheiset vinkit

Ruutuaika ei ole uniaikaa

Koulun vanhempainillassa on 4.9.2014 yhteisesti päätetty suosittaa, että koulumme oppilaat sulkevat mobiililaitteet klo 20 ja laittavat ne levolle kodin "kännykkäparkkiin". Toivomme, että rajoitatte rohkeasti mobiililaitteiden käyttöä ja pelaamista. "Mobiilielämän" haittavaikutukset ja liian lyhyet yöunet näkyvät koulussa mm. levottomuutena, keskittymiskyvyn puutteena ja suorituskyvyn laskuna.

Mistä tunnistaa lapsen nettiriippuvuuden ja kuusi muuta kasvatusvinkkiä Jari Sinkkoselta:

YLE:n artikkeliin tästä linkistä

Jari Sinkkosen asiaa pelipaussista...

Hyvää mieltä pelipaussista! -video

Miksi kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää? Suomen Vanhempainliiton sivuille tästä...

Suomen Vanhempainliitto - koti ja koulu

Kodin ja koulun yhteistyö ja koulutyytyväisyys - kevät 2017

Kevään 2017 arviointikyselyiden julkiset koosteet ovat valmistuneet. Kysely kohdistettiin sekä huoltajille, oppilaille että opettajille. Vastauksia koko kauåungtin tasolla saatiin hyvin.

Kevään 2017 arviointikyselyn tuloksia...

Kirja-Matin koulu

Kirkkokuja 20

61400 Ylistaro

p. 06 416 7130 opettajainhuone

p. 06 416 7131 johtaja

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi