+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

Oppilashuoltoryhmän tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuoltoryhmä vastaa niiden koulun yhteisten toimintamallien laatimisesta, joilla ehkäistään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään oppilaiden varhaista tukemista. Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda oppilaita koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

Keski-Nurmon koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja psykologi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.


Keski-Nurmon koulu
Jöllöntie 29
60640 Isokoski

Opettajainhuone p. 0503788434

Koulunjohtaja / kanslia

p. 0503792518