+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja/luokanvalvoja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

Koulussamme toimii apuna myös moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuoltoryhmä vastaa niiden koulun yhteisten toimintamallien laatimisesta, joilla ehkäistään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään oppilaiden varhaista tukemista. Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda oppilaita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.
Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat pääsääntöisesti rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, mahdollisuuksien mukaan koululääkäri.

Oppilas itse ja oppilaan huoltajat voivat olla yhteydessä oppilashuollon työntekijöihin myös suoraan ja yhdessä voidaan arvioida tarve myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.


Hyllykallion koulu
Opintie 8
60510 HYLLYKALLIO
Kanslia 050 378 7832
Rehtori 050 365 1568

Opettajainhuone
050 378 1980

050 379 3095