+
Tulosta
Etusivu

Kiusaamisen vastustaminen

Hyllykallion koulu käyttää koulukiusaamisen estämiseen KiVa- ohjelmaa.

KiVa Koulu- ohjelma on Opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli kiusaamisen vähentämiseksi. KiVa- lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava.

KiVa on erityisesti suomalaiseen kouluympäristöön soveltuva ohjelma, jolla on neljä keskeistä ominaisuutta:
1. Monipuolinen, käytännönläheinen materiaali opettajille, oppilaille ja vanhemmille
2. Virtuaalinen oppimisympäristö
3. Koko ryhmään vaikuttaminen siten, että korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta kiusaamisen vähentämisessä ja ennalta ehkäisemisessä;
4. Kokonaisvaltainen toimenpiteiden valikoima, johon sisältyy sekä yleisiä että kohdennettuja toimia.

Yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin lapsiin tai nuoriin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan. Kohdennetut toimenpiteet sisältävät aina selvittämiskeskustelut, seurannan ja keskustelun kiusaamistapaukset nähneiden muutamien luokkatoverien kanssa.
Kiusaamisen selvittely alkaa tapauksen tultua ilmi. Asian voi laittaa vireille kuka tahansa kiusaamisen havainnut henkilö. Tyypillisimmillään näitä ovat opettajat, vanhemmat, kiusaamisen kohteeksi joutunut oppilas tai hänen ystävänsä. Asiaa hoitaa aluksi luokanopettaja, mutta ellei hänen puuttumisensa auta, tapausta käsittelee KIVa-tiimi. Tiimi käy selvittämiskeskustelut kiusatun ja kiusaajien kanssa ja edellyttää, että kiusaaminen loppuu. Samalla sovitaan tapauksen seurannasta. Seuranta sisältää tapauksesta riippuen yhden tai useamman seurantakeskustelun käymistä. KIVA-tiimin toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia koulullamme.
Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.kivakoulu.fi


Hyllykallion koulu
Opintie 8
60510 HYLLYKALLIO
Kanslia 06 416 7508
Rehtori 06 416 7500 | 050 3651568

Opettajainhuone
06 416 7501
06 416 7502