+
Tulosta
Etusivu

Kiusaamisen estäminen

Koulussa ehkäistään kiusaamista yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen korostamisella. Keskeisiä elementtejä tässä työssä ovat kummilapsitoiminta ja luokkatoimikunnan parissa tehtävä työ. Kiusaamista ehkäisee myös tietoisuus siitä, että kiusaamiseen puututaan välittömästi sen tullessa tietoon.
Kiusaamisepäilyn tullessa ilmi selvitetään osapuolia kuulemalla, onko kyse kiusaamisesta. Useimmissa tapauksissa kyse on ikäkaudelle tyypillisestä käyttäytymisestä, jolloin oppilaat hakevat paikkaa ryhmässä. Nämä kasvatuskeskustelut ovat myös tärkeitä elementtejä kiusaamisen ehkäisemisessä.
Kiusaamistapauksen selvittelyssä otetaan yhteys osapuolten huoltajiin ja pyritään selvittämään asia. Vakavat tapaukset käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jolloin tapauksen käsittelyyn saadaan ulkopuolinen ammattilaisnäkökulma. Seuranta järjestetään oppilashuoltoryhmän puitteissa.


Alaviitalan koulu
Seinäjoentie 791
61120 LOUKO
p. 06 429 1811

Koulunjohtaja Jari Mäkinen p. 044 470 0401
jari.makinen(at)seinajoki.fi