+
Tulosta
Etusivu

Koulun historiaa

Alakylän koulun perustaminen v. 1910

Marttilan koulun jäätyä taas kerran ahtaaksi perustettiin Alakylään Seinäjoen viides kyläkoulu. Se aloitti toimintansa Kortemäen ahtaassa vuokratuvassa Katilantien risteyksessä 29.8.1910 21 oppilaan voimin. Kortesmäki, joka oli ollut nykyistä Kortesmäkeä vastapäätä oli myyty puhelinyhtiölle. Talo purettiin ja siirrettiin Koulukadulle nykyisenKun Alakylän koululle ei tahtonut löytyä paikkaa, niin Jaakko Tuomela lahjoitti koulua varten 2 ha:n suuruisen alueen. Lahjoituksen yhteydessä hän määräsi seuraavaa: Koulu on rakennettava männikköön männikön keskelle, että on komeaa, kun tietä kulkee, niin koulu näkyy mäntyjen takaa.

Opettaja Olavi Mäkisen (Sarko) piirtämä oma koulutalo valmistui vuonna 1912 eli ns. nykyinen puukoulu. Varsinaisen koulurakennuksen lisäksi koulua pidettiin Eemil Koskelan talossa, joka sijaitsi puolen kilometrin päässä pääkoulusta Ilmajoen suuntaan. Siellä opetettiin 1-2 luokkia opettajanaan Lahja Aho. Koulunjohtajana toimi Kalle Aho vuodesta 1910 aina vuoteen 1951 saakka. Vuosina 1951-1954 koulunjohtajan toimi Jouko Keskinen.

Alla suora lainaus Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollisen toimituskunnan kirjeestä Koulutoimen Ylihallitukselle 28.12.1910.

`Kirjelmässä lokakuun 14 päivällä 1910 Ylihallituson esittänyt, että opettajan ja naiskäsitöiden opettajattaren palkaamiseksi siihen ylempään yhteiskansakouluun, jonka Seinäjoen kunta on päättänyt perustaa ja voimassa pitää Alakylän piirissä, myönnettäisiin apurahat yleisistä varoista; mihin asiaan kuuluvat kirjat osoittavat, muun muassa, että koulu sijoitetaan vuokrahuoneistoon, jonka pohjapiiirros on asiakirjoihin liitetty; että opettajalle on vakuutettu, paitsi yhtä asuinhuonetta ja keittiötä ynnä tarpeellisia ulkohuoneita, polttopuut, öljyvalo, puutteellisen asunnon korvaukseksi, kunnes oma koulutalo valmistuu, 50 markkaa, 0,5 hehtaaria peltoa ja puutarhamaa tai, kunnes nämät on ehditty laittaa viljelyskuntoon, niiden korvaukseksi 50 markkaa sekä varsinaista rahapalkkaa 300 markkaa vuodessa, johon sisältyy lehmän talvi- ja kesärehu; että koulun omalla tontilla on päätetty varata 3 aaria maata oppilaspuutarhaa varten ja että naiskäsitöiden opettajattarelle on sitouduttu suorittamaan sata (100) markkaa vuodessa.´

Asiaa tänään käsitelleessänsä on Kirkollisasiain Toimituskunta katsonut hyväksi määrätä, että opettajan ja naiskäsitöiden opettajattaren palkkaamiseksi puheenalaiseen kansakouluun on siihen tarkoitukseen yhdeksänsadan (900) ja jälkimmäiseen viidenkymmenen (50) markan suuruinen apuraha, jotka Ylihallituksen tulee koulun johtokunnan tilauksesta määrätä maksettavaksi vuosineljänneksittäin, lukien ensimmäisestä päivästä sitä kuukautta, jona koulu säädetyllä oppilasluvulla on aloittanut toimintansa ja käsityöopetus siinä on pantu toimeen sekä sen jälkeen niin kauan kuin koulua asianmukaisesti voimassa pidetään; ja tulee Ylihallituksen merkitä sanotut apurahat vuotuiseen menoerään tarve-ehdotuksiin.

Apurahan nauttimisen ehdoksi Toimituskunta määrää, että vuokratussa luokkahuoneessa yhtaikaa opetetaan enintään 42 oppilasta sekä että koululle valmistetaan Ylihallituksen hyväksymäin piirustusten mukaan oma talo tarpeellisine ulkohuoneineen elokunn 1 päivään 1913 tontille, johon oppilaspuutarhaa varten varataan riittävä ala maata.

Tämän Kirkollisasiain Toimituskunta saapi täten Ylihallituksen tiedoksi ja noudatettavaksi sekä asianomaisen kansakoulutarkastajan ja koulun johtokunnan tietoon saatettavaksi ilmoittaa, jota varten oikeaksi todistetut jäljennökset tästä kirjeestä myötäliitetään; minkä ohessa asiakirjat palautetaan'.P. Kraatz Georg Jägerhorn.

Alakylän koulun ensimmäisenä opettajana ja samalla johtajaopettajana toimi Kalle Leander Aho. Näiskäsitöiden opettajana toimi Maija Elisabeth Aho. Tämä opettajapariskunta siirtyi Ylistaron Kitinojan kansakoulusta.

Alakylän koulun vuosikertomuksessa lukuvudelta 1910-1911 todetaan opetusta annettaneen pientenlastenkoulussa viikossa 24 tuntia ja varsinaisen kansakoulun puolella 30 1/2 tuntia. Työviikkoja kertyi 30 1/2 ja työpäiviä 173 kansakoussa ja pientenlastenkoulun osalta 29. Kansakoulu alkoi lokakuun 1. päivänä ja loppui toukokuun 17. päivänä.

Alusta alkaen venäjän kieli ja Venäjän historia olivat pakollisia opettavia aihealueita kansakoulussa. Tässä seuraavassa kahden sivun sisälto vuodelta 1914 opetettavista asioista Venäjän historiasta:

Seuraavassa on skannattuja kopioita erään Alakylän koulun oppilaan muistiinpanoista liittyen Venäjän historiaan ja maantietoon:

Ensimmäinen Alakylän koulusta saatu lukuvuositodistus vuodelta 1912.


Alakylän koulu

Suupohjantie 89

60320 Seinäjoki

Rehtori Sanna Kontio p. 06 416 2732, 044 418 1667

sanna.kontioseinajoki.fi