+
Tulosta
Etusivu

Kiusaamisen ehkäisy

Varhainen puuttuminen tottelemattomuuteen ja häiriökäyttäytymiseen koulussa ml. kiusaaminen

Alakylän koulussa toteutetaan Seuraamuskulttuuria ja Vastuun portaita mm. kiusaamisen ehkäisyyn.
Koko koulun toimintakulttuuri on ollut yhteneväinen vuodesta 2007 asti. Järjestys- ja luokan omat säännöt ovat selkeät ja oppilaat tietävät käyttäytymisen ja seuraamusten ketjun. Alakylän koulussa on myös yhteinen sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelma eri luokkatasoille (Askeleittain).


VASTUUN PORTAAT:

Lukuvuoden aluksi panostetaan toimintakulttuurin periaatteiden kertaamiseen ja oppilaiden toivotun käyttäytymisen mallintamiseen. Tarvittaessa aiheisiin palataan lukuvuoden mittaan. Mahdollisiin kiusaamistapauksiin puututaan Vastuun portaiden menetelmin. Seuranta sovitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voidaan selvittelyyn käyttää esim. kiusaamiskyselyä koko luokalle.


Alakylän koulu

Suupohjantie 89

60320 Seinäjoki

Rehtori Sanna Kontio p. 06 416 2732, 044 418 1667

sanna.kontioseinajoki.fi