+
Tulosta
Etusivu

Lokakuu

Tiedotteet

  • Kulttuurikasvatusta kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille

    14.10.2016 klo 8:50

    Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkan toiminta kattaa tästä syksystä alkaen kaikki perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaat. Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka tavoitteena on antaa oppilaalle kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Suunnitelma edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.