+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukiokoulutus » Ylistaron lukio » Ylioppilaskirjoitukset » Perustietoa ylioppilaskirjoituksista

Perustietoa ylioppilaskirjoituksista

Perustietoa ylioppilastutkinnosta

Rakenne
Ylioppilastutkintoon kuuluu 4 pakollista ainetta. Kaikille pakollinen on äidinkielen koe, ja sen lisäksi kokelaan on valittava pakolliseksi kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, reaaliaineen koe. Pakollisiin kokeisiin voi kuitenkin kuulua vain yksi vieras kieli ja vain yksi reaaliaineen koe. Ainakin yhdessä pakollisessa aineessa kokeen on oltava ns. laajemman tason eli A-tason koe (pitkä matematiikka, pitkä toinen kotimainen, pitkä vieras kieli). Lisäksi tutkintoon voi kuulua ylimääräisiä kokeita. Reaaliaineen kokeille on varattu kaksi kirjoituspäivää, joista toisena kirjoitetaan joko psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia, ja toisena taas joko uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto. Yhtenä päivänä voi kirjoittaa vain yhden reaaliaineen kokeen.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon pakolliset kokeet voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kirjoituskertaan (syksy-kevät-syksy tai kevät-syksy-kevät). Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää suoritetun yo-tutkinnon lisäksi koulun suorittamista, eli Ylistaron lukiossa opiskellut saa yo-tutkintotodistuksen vasta kun hän on saanut myös lukion päättötodistuksen.

Osallistumisoikeus
Ylioppilastutkinnon kokeeseen saa osallistua suoritettuaan kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, saa osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia kyseistä kieltä. Poikkeustapauksissa voi saada osallistumisoikeuden, jos tutkinnon suorittamisen edellytykset ovat olemassa.
Jos aineessa on eritasoisia kokeita, saa kokeensa tason valita vapaasti riippumatta siitä minkä tason mukaan on ainetta opiskellut. On kuitenkin muistettava, että tutkintoon tulee sisältyä yksi laajemman tason koe.

Ilmoittautuminen
Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään marraskuussa ja syksyn tutkintoon viimeistään kesäkuussa koulun tarkemmin ilmoittamana aikana. Ilmoittautuminen on sitova, eli tutkintomaksut on maksettava ja yrityskerta menee, vaikka ei kokeeseen osallistuisikaan. Vain poikkeustapauksissa voidaan anoa lautakunnalta ilmoittautumisen peruuttamista.

Koemaksut
Kokeesta suoritetaan maksuja lautakunnalle siten, että jokaisella koekerralla menee perusmaksu ja lisäksi jokaista koetta kohti koekohtainen maksu. Toistaiseksi perusmaksu on 14 e ja koekohtainen maksu 28 e/koe. Ajan tasaisen tiedon voi varmistaa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Kokeen uusiminen
Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Ylimääräisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajoituksia.
Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta
Tutkintoa saa sen suorittamisen jälkeen täydentää suorittamalla lisää ylimääräisiä kokeita. On myös mahdollista täydentää tutkintoa suorittamalla samasta oppiaineesta toisen tason kokeen.

Arvostelu
Lukiossa aineen opettaja suorittaa alustavan arvostelun, lopullisen arvostelun suorittavat lautakunnan sensorit. Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava seikka, lautakunta voi ottaa sen huomioon arvosanaa antaessaan. Arvosteluunsa tyytymätön voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua, joka on maksullista.

Vilppi
Vilppiin (sisältää myös tutkintojärjestyksen rikkomukset) syyllistyneen kaikki suoritukset sillä kirjoituskerralla hylätään.

Kompensaatio
Jos kokelas hylätään yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi kuitenkin saada yo-tutkinnon suoritettua, jos muissa pakollisissa ja ylimääräisissä kokeissa saadut arvosanat ovat kyllin hyvät. Tätä menettelyä kutsutaan kompensaatioksi.
Eri arvosanat tuottavat kompensaatiopisteitä seuraavasti: L 7, E 6, M 5, C 4, B 3, A 2.
Hylätyt arvosanat jaetaan neljään ryhmään seuraavasti: paras neljännes I+, seuraavaksi paras I, toiseksi heikoin neljännes I- ja heikoin neljännes I=.
Eri arvosanojen kompensontiin vaaditaan pisteitä vähintään: I+ 12 p, I 14p, I- 16p, I= 18 p.

Tarkempia tiedot saat ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta allaolevasta osoitteesta

Ylioppilastutkintolautakunta

Postiosoite

Ylistaron lukio

Kaukolanraitti 50 / PL 4

61401 YLISTARO

Sähköposti:

ylistaron.lukio@seinajoki.fi
nimetylle henkilölle etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Koulun sähköpostiin!

puhelinnumerot

rehtori Kirsi Sippola p. 0500 341 520

apulaisrehtori, ylioppilaskirjoitusasiat Maarit Penttilä p. 044 425 5213

koulusihteeri Johanna Tulensalo p. 044 4181 194
opinto-ohjaaja Elina Nyrhinen p. 044 550 2511

erityisopettaja Marika Sippola p. 044 4181 570

opettajainhuone p. 044 4181 896