+
Tulosta
Etusivu

Ohjeita ylioppilaskokelaille

OHJEITA YLIOPPILASKOKELAILLE

Koetilaisuudet

Kielten kuullun ymmärtämiskokeet pidetään kivipuolen alakerran kielistudiossa erikseen ilmoitettuina aikoina. Paikalla on oltava viimeistään 10 minuuttia ennen kokeen alkua. Jos kuunteluja järjestetään kahdessa ryhmässä, jälkimmäisen ryhmän on oltava ilmoitetussa paikassa 10 minuuttia ennen ensimmäisen ryhmän kuuntelun alkua. Myös kuuntelua odottavia valvotaan, eikä heillä saa olla käytössään mitään elektronisia laitteita, kuten matkapuhelimia.

Kirjalliset kokeet pidetään erikseen ilmoitetussa paikassa lautakunnan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Istumajärjestys salissa arvotaan ja se on joka kerta erilainen. Paikalla on oltava viimeistään klo 8.40, jolloin eväät, kirjoitusvälineet jne. tarkastetaan. Eväät ja kirjoitusvälineet laitetaan koriin tai koppaan, jota on helppo kuljettaa. Käärepaperit on poistettava, mutta eväät saa laittaa läpinäkyvään astiaan. Juomapulloista on etiketit poistettava ennen kokeeseen tuloa. Koetilaisuudet alkavat tasan klo 9.00, ja salista saa poistua vasta klo 12.00. Koetilaisuudet loppuvat tasan kuuden tunnin kuluttua aloittamisesta, paitsi ylimääräisen kielen kirjoittajilla, jotka kirjoittavat kaksi koetta. Heidän osaltaan koe loppuu kahdeksan tunnin kuluttua.

Jos myöhästyy kokeesta, ei saliin saa mennä ilman lupaa. Tarvittaessa otetaan yhteys lautakuntaan ennen luvan antamista. Myöhästymisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava heti kun tietää myöhästyvänsä. Sairastapauksissa lääkärintodistus on hankittava heti samana päivänä tai ainakin lääkärintodistuksen täytyy koskea kyseistä kirjoituspäivää / kyseisiä kirjoituspäiviä.

Kokelas ei saa tuoda saliin mitään omia papereita eikä sieltä poistuessaan saa viedä salista pois mitään papereita. Myös nenäliinat annetaan kokelaille koulun puolesta, joten omia nenäliinojakaan ei saa tuoda saliin. Terveyssiteitä on koulun puolesta tarjolla WC:ssä.

Kaikenlainen tavaroiden ja viestien vaihto koetilaisuuden aikana on kiellettyä. Koulu varaa kokeisiin paperien lisäksi tarvittavia kirjoitusvälineitä ja laskimia siltä varalta, että kokelaan omat loppuvat tai rikkoutuvat.

Kännyköiden, korvalappustereoiden ja vastaavien laitteiden vieminen saliin on kiellettyä ja ne on laitettava virta pois kytkettynä niille varatuille paikoille, kuten kaikki laukut ja muut tavarat.

Kun kokelaat ovat asettuneet paikoilleen saliin, pitää koetilaisuuden loppuun saakka salissa vallita täydellinen hiljaisuus. Ainoastaan koulun puolelta voidaan ennen kokeen alkamista antaa tiedotuksia.

Halutessaan WC:hen tai pyytäessään lisää paperia sekä muissa tilanteissa joissa kokelas haluaa kääntyä valvojan puoleen ilmaistaan pyyntö selvästi, esimerkiksi viittaamalla tai nousemalla seisomaan tuolin viereen ja odottamalla, kunnes valvoja tulee paikalle tai muutoin osoittaa kokelaalle voiko hän lähteä paikaltaan. Myös WC-käynnit ovat valvottuja, joten WC:hen mennään yksi kerrallaan kun valvoja on antanut siihen luvan. On huomattava, että WC:n oven voi vetää kiinni, mutta valvonnan vuoksi sitä ei saa lukita.

Matematiikan ja tiettyjen reaaliaineiden (fysiikka, kemia, maantiede) kokeissa hyväksytyt laskimet ja MAOL-taulukot ovat sallittuja apuvälineitä. Ne on tuotava tarkastettavaksi laskimet muisti tyhjennettynä ja taulukkokirjat merkinnöistä vapaana koululle erikseen määrättynä aikana, ja niissä on oltava selvästi ulkopuolelta luettavissa nimi sekä reaalikokeen ollessa kyseessä sen reaaliaineen nimi, jonka kirjoittaa. Muista vaihtaa laskimiin tuoreet paristot ennen kokeita. Tarkemman tiedon hyväksytyistä laskimista ja taulukkokirjoista saa matematiikan opettajilta.

Koepaperit

Kaikki koepaperit tulevat koulun puolesta, omia papereita ei saa käyttää eikä edes viedä saliin. Kokelas kirjoittaa jokaiseen käyttämäänsä paperiin oman kokelasnumeronsa, oman nimensä selvästi tekstaten muodossa sukunimi, kaikki etunimet, sekä nimikirjoituksensa ja lisäksi kokeessa tarvittavat tiedot. Jokaisen pöydällä on lappu, jossa kyseiset tiedot ovat.

Kokelas ei saa repiä eikä taittaa papereita.

Vastattaessa kirjoitetaan joka riville tai käytetään muita koetilanteessa tarvittavia vastauspapereita.

Kirjoitusvälineinä saa käyttää lyijykynää (HB tai No 2), kuulakärkikynää ja mustekynää. Myös puisia värikyniä saa käyttää vastauksen selventämiseen, mutta punaista värikynää ei saa käyttää koska se on varattu opettajien arvosteluun.

Luonnospaperit, jotka eivät sisällä virallisia vastauksia, merkitään sanalla KONSEPTI ja yliviivataan kulmasta kulmaan.

Poistuessasi kokeesta tarkista kaikki paperisi, että ne ovat aineen vaatimassa kunnossa ja että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kertaa ohjeet ennen jokaista koetilaisuutta, koska valvojat eivät saa koetilaisuuden kestäessä mitenkään kertoa sinulle oletko toiminut oikein.

Palauta lähtiessäsi kaikki paperit, niin vastauksesi, konseptit, tyhjät paperit, nimilappusi kuin tehtäväpaperitkin niille varatuille paikoille. Noudata kirjallisia ohjelappuja.

Arvostelu

Koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun ja ilmoittavat sen kokelaille erikseen kertomallaan tavalla. YTL lukee kaikki vastaukset ja suorittaa lopullisen arvostelun niin, että eri arvosanoja tulee kunakin vuonna suunnilleen sama prosenttimäärä. Pisterajat voivat siis vaihdella paljonkin, eli kokeen arvosana ei lautakunnassa ’nouse’ tai ’laske’, koska pisterajat määrätään joka koekerta erikseen vasta kun kokeen taso on tiedossa.

Lautakunnan suorittama arvostelu on lopullinen, joskin poikkeustapauksissa arvosteluun voi hakea muutosta.

Pakollisten ja ylimääräisten kokeiden pistemäärillä voi saada kompensaatiota, jolloin yhden pakollisen aineen hylätty arvosana ei välttämättä merkitse ylioppilastutkinnon hylkäämistä, jos muut arvosanat ovat kyllin hyviä (tarkemmat tiedot mm. www.ylioppilastutkinto.fi). Ylimääräisen kokeen hylätty arvosana ei estä ylioppilaaksi pääsemistä eikä sitä myöskään merkitä ylioppilastodistukseen.

Kokeesta luopuminen ja vilppi

Jos kokelas ei saavu tai jätä suoritustaan arvosteltavaksi, kokeesta tulee hylätty arvosana. Hylätty arvosana tulee myös silloin, jos ei osallistu kumpaankin äidinkielen kokeeseen tai kielikokeissa sekä kuullun ymmärtämisen että kirjallisen kokeen osaan. Muista hyväksytyistä kokeista saa tällöin erillisen todistuksen.

Jos kokelas tekee vilppiä, avustaa siinä tai rikkoo muuten tutkintojärjestystä esimerkiksi poistumalla kokeesta ennen määräaikaa, kokelaan kaikki sen tutkintokerran kokeet hylätään.

Muista, että kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on oltava suoritettuina ennen kirjallista koetta. Suoritusten on valmistuttava riittävän ajoissa ennen koetta, että kielteisessä tapauksessa rehtori ennättää tehdä kirjallisen päätöksen osallistumisoikeuden peruuttamisesta ja ilmoittaa sen oppilaalle.

Tulokset ja todistukset

Lautakunta ilmoittaa tutkinnon tulokset kouluille keväällä viimeistään 25.5. ja syksyisin viimeistään 23.11. Tuloksia voit tiedustella koululta rehtorilta tai kanslistilta em. päivämäärien jälkeen tai silloin kun saat tietoosi että tulokset ovat saapuneet. Koululta pyritään ilmoittamaan tuloksista kokelaille, mutta koska kaikkia ei saada kiinni puhelimitse, on vastuu tulosten kysymisestä aina kokelaalla itsellään. Tieto voidaan toimittaa myös sähköpostilla niin, että kokelas itse lähettää asiaa koskevan sähköpostitiedustelun rehtorille.

Rehtorilta voi saada virallisen jäljennöksen ainoastaan lukion päättötodistuksesta. Virallisen jäljennöksen ylioppilastodistuksesta antaa julkinen notaari.

Uusijat ja erillisten kokeiden suorittajat

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. Kompensoidun pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa kuten myös hylätyn ylimääräisen kokeen.

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa.

Tutkintoa saa täydentää uusilla aineilla tai hyväksyttyjen aineiden toisilla tasoilla ilman aikarajaa.

Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti apulaisrehtorille viimeistään kesäkuun alussa ja kevään kirjoituksiin viimeistään marraskuun lopussa. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan vuosittain erikseen.

Ilmoittautuminen on sitova, eli kun olet ilmoittautunut, et voi enää tehdä muutoksia kokeisiisi. Kokeista poisjääminen merkitsee hylättyä arvosanaa ja yhtä yrityskertaa. Näissä tapauksessa lautakunnalle menevät koemaksut on myös aina maksettava.

Äidinkieli

Äidinkielen kokeista sekä tekstitaidon kokeen että esseekokeen vastaukset kirjoitetaan riittävän pehmeällä lyijykynällä (HB tai No 2). Korjaukset tehdään siististi. Vastaukseen on muistettava merkitä tehtävän numero ja vaadittava otsikko.

Tekstitaidon kokeessa on viisi tehtävää, joista saa tehdä enintään kolme. Esseekokeessa vastataan ainoastaan yhteen tehtävään.

Reaaliaineen koe

Reaaliaineen kokeessa saat kirjoittaa vastauksesi riittävän pehmeällä lyijykynällä (HB tai No 2). Jos sisällytät vastaukseesi kuvia tai kaavioita, saat käyttää niissä puisia värikyniä, mutta et punaista värikynää.

Tarkista erityisesti heti kokeen alussa, että olet saanut oikean reaaliaineen tehtävävihon. Eri reaaliaineissa vastausten määrä on erilainen, joten muista tarkistaa sekin koepaperista. Jokeritehtävät merkitään numeron edessä olevalla merkillä + ja ne ovat viimeisinä tehtävinä. Huomaa, että jokeritehtävät sisältyvät kokeen vastausten enimmäismäärään!

Ainakin yksi vastaus on kirjoitettava kokoarkille, mutta vastauksen ei tarvitse olla nimenomaan tehtävään 1, vaan se voi olla jonkin muunkin tehtävän vastaus. Kaikki muut vastaukset kirjoitetaan koko- tai puoliarkeille. Yhdelle paperille kirjoitetaan vain yhden tehtävän vastaus. (Huomaa, että yhdessä tehtävässä voi olla useita kohtia, jotka saa vastata samalle paperille, mutta selvästi toisistaan erotettuina.) Tarvittaessa voit jatkaa vastausta toiselle paperille, mutta muista tehdä selvät merkinnät, joista näkee että kyseessä on vastauksen jatko. Vastaukset laitetaan palautettaessa numerojärjestyksessä kokoarkin sisälle.

Vastauksen alkuun merkitään kyseinen reaaliaine tai sen lyhenne sekä kysymyksen numero, mutta ei itse sanallista kysymystä. Jos tehtävässä on useita kohtia esimerkiksi a), b) jne., niin niihin on kaikkiin vastattava ellei toisin ole tehtäväpaperissa mainittu.

Virheellisen kohdan saa pyyhkiä pois ja kirjoittaa uudelleen, mutta pitkän virheellisen kohdan voi ajan säästämiseksi myös yliviivata. Jos mieleesi tulee vastaukseen lisättävää, niin voit kirjoittaa sen vastauksesi loppuun ja merkitä esimerkiksi merkinnällä *) sen kohdan vastauksessasi, johon lisättävä kohta liittyy.

Matematiikka

Kokeessa vastataan vain kymmeneen tehtävään. Ensimmäinen lasku eli tehtäväpaperin lasku numero 1 kirjoitetaan kokoarkin ensimmäiselle sivulle, tarvittaessa jatketaan seuraavalle sivulle. Tähän kokoarkkiin ei kirjoiteta mitään muuta tehtävää. Jos et vastaa tehtävään numero 1, jätä kokoarkki tyhjäksi, mutta se on kuitenkin aina palautettava nimellä ja muilla kokelastiedoilla varustettuna kuten kaikki muutkin vastauspaperit.

Muut laskut tehdään puoliarkeille, jotka asetetaan palautettaessa em. kokoarkin sisään numerojärjestykseen. Jokainen tehtävä lasketaan eri paperille. Tehtäviin voi kuulua useita osia, jolloin kaikkiin osiin on vastattava, tai vaihtoehtoisia tehtäviä. Tehtäväpaperissa annetaan tarpeelliset tiedot.

Pitkän matematiikan kokeessa voi olla myös ns. jokeritehtäviä, joista voi saada enemmän pisteitä.

Kielet

Ohjeet vastaamiseen annetaan tehtävävihossa, jossa myös mainitaan mahdollisista poikkeuksista näihin yleisiin ohjeisiin.

Kuullun ymmärtämiskokeeseen voi kuulua monivalintatehtäviä, avoimia produktiivia kysymyksiä, täydentämistehtäviä tai tiivistelmiä. Monivalintatehtävät vastataan mustaamalla soikio optisessa lomakkeessa, avoimiin kysymyksiin vastataan kielikokeen vastauslomakkeen etupuolelle (A-puoli) ja muihin tehtäviin kielikokeen vastauslomakkeen kääntöpuolelle (B-puoli). Huomaa, että kokelastiedot on joka tapauksessa aina merkittävä kielikokeen vastauslomakkeeseen A-puolelle aina, ja myös B-puolelle jos siellä on vastauksia. Tehtävävihossa on ohjeet vastauskielestä, ja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Kirjalliseen kokeeseen voi kuulua monivalintatehtäviä, avoimia produktiivia kysymyksiä, monivalinta-aukkotestejä (kielioppi- ja sanastomonivalinta), täydentämistehtäviä, tiivistelmiä, käännös- tai selittämistehtäviä, muunnostehtäviä sekä kirjoitelma tai lyhyitä ohjattuja kirjoitustehtäviä. Monivalintatehtävät vastataan mustaamalla soikio optisessa lomakkeessa, avoimiin kysymyksiin vastataan kielikokeen vastauslomakkeen etupuolelle ja muihin tehtäviin kielikokeen vastauslomakkeen kääntöpuolelle lukuun ottamatta kirjoitelmaa ja lyhyempiä kirjoitustehtäviä, joihin vastataan konseptipaperille. Tehtävävihossa on ohjeet vastauskielestä, ja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tehtävävihossa annettuja ohjeita vastaukseen käytettävistä papereista on kuitenkin aina noudatettava näistä ohjeista riippumatta. Kirjoitelman numero ja otsikko on merkittävä koepaperiin, samoin merkitään tiivistelmän ja kirjoitelman sanamäärä. Huomaa, että tiivistelmässä ja lyhyessä viestinnällisessä kirjoitustehtävässä sanamäärän ylittäminen 10 % vie pisteitä, kirjoitelmassa pisteitä menee 25 % ylityksestä


Postiosoite

Ylistaron lukio

Kaukolanraitti 50 / PL 4

61401 YLISTARO

Sähköposti:

ylistaron.lukio@seinajoki.fi
nimetylle henkilölle etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Koulun sähköpostiin!

puhelinnumerot

rehtori Kirsi Sippola p. 06 416 7101, 0500 341 520
apulaisrehtori Minna Lyyski p. 06 416 7102, 044 4181 644

apulaisrehtori, ylioppilaskirjoitusasiat Maarit Penttilä p. 06 416 7102, 044 425 5213

koulusihteeri Johanna Tulensalo (kanslia) p. 06 416 7100

erityisopettaja Marika Sippola p. 06 416 7136, 044 425 5546

opettajainhuone p. 06 416 7107