+
Tulosta
Etusivu

Ohjeita ylioppilaskokelaille

OHJEITA YLIOPPILASKOKELAILLE

Koetilaisuudet

Kokeet pidetään erikseen ilmoitetussa paikassa lautakunnan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Istumajärjestys salissa arvotaan ja se on joka kerta erilainen. Paikalla on oltava viimeistään klo 8.10 - 8.40 (tarkempi ajankohta on ilmoitettu yo-infossa), jolloin eväät, kirjoitusvälineet jne. tarkastetaan. Eväät ja kirjoitusvälineet laitetaan koriin tai koppaan, jota on helppo kuljettaa. Käärepaperit on poistettava, mutta eväät saa laittaa läpinäkyvään astiaan. Juomapulloista on etiketit poistettava ennen kokeeseen tuloa. Kartonkiset pakkaukset, kuten mehut tai soseet, tulee teipata siten, että etiketit ovat piilossa. Koetilaisuudet alkavat tasan klo 9.00, ja salista saa poistua vasta klo 12.00. Koetilaisuudet loppuvat tasan kuuden tunnin kuluttua aloittamisesta, paitsi ylimääräisen kielen kirjoittajilla, jotka kirjoittavat kaksi koetta. Heidän osaltaan koe loppuu kahdeksan tunnin kuluttua.

Jos myöhästyy kokeesta, ei saliin saa mennä ilman lupaa. Tarvittaessa otetaan yhteys lautakuntaan ennen luvan antamista. Myöhästymisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava heti kun tietää myöhästyvänsä. Sairastapauksissa lääkärintodistus on hankittava heti samana päivänä tai ainakin lääkärintodistuksen täytyy koskea kyseistä kirjoituspäivää / kyseisiä kirjoituspäiviä.

Kokelas ei saa tuoda saliin mitään omia papereita eikä sieltä poistuessaan saa viedä salista pois mitään papereita. Myös nenäliinat annetaan kokelaille koulun puolesta, joten omia nenäliinojakaan ei saa tuoda saliin. Terveyssiteitä on koulun puolesta tarjolla WC:ssä.

Kaikenlainen tavaroiden ja viestien vaihto koetilaisuuden aikana on kiellettyä. Koulu varaa kokeisiin paperien lisäksi tarvittavia kirjoitusvälineitä siltä varalta, että kokelaan omat loppuvat tai rikkoutuvat.

Kännyköiden, älykellojen ja vastaavien laitteiden vieminen saliin on kiellettyä ja ne on laitettava virta pois kytkettynä niille varatuille paikoille, kuten kaikki laukut ja muut tavarat.

Kun kokelaat ovat asettuneet paikoilleen saliin, pitää koetilaisuuden loppuun saakka salissa vallita täydellinen hiljaisuus. Ainoastaan koulun puolelta voidaan ennen kokeen alkamista antaa tiedotuksia.

Halutessaan WC:hen tai pyytäessään lisää paperia sekä muissa tilanteissa joissa kokelas haluaa kääntyä valvojan puoleen ilmaistaan pyyntö selvästi, esimerkiksi viittaamalla tai nousemalla seisomaan tuolin viereen ja odottamalla, kunnes valvoja tulee paikalle tai muutoin osoittaa kokelaalle voiko hän lähteä paikaltaan. Myös WC-käynnit ovat valvottuja, joten WC:hen mennään yksi kerrallaan kun valvoja on antanut siihen luvan. On huomattava, että WC:n oven voi vetää kiinni, mutta valvonnan vuoksi sitä ei saa lukita.

Matematiikan ja tiettyjen reaaliaineiden (fysiikka, kemia, maantiede) kokeissa laskimet ja MAOL-taulukot ovat sallittuja apuvälineitä syksyyn 2020 asti. Ne on tuotava tarkastettavaksi laskimet muisti tyhjennettynä ja taulukkokirjat merkinnöistä vapaana koululle erikseen määrättynä aikana, ja niissä on oltava selvästi ulkopuolelta luettavissa nimi sekä reaalikokeen ollessa kyseessä sen reaaliaineen nimi, jonka kirjoittaa. Muista vaihtaa laskimiin tuoreet paristot ennen kokeita. Tarkemman tiedon hyväksytyistä laskimista ja taulukkokirjoista saa matematiikan opettajilta.

Koepaperit

Kaikki koepaperit tulevat koulun puolesta, omia papereita ei saa käyttää eikä edes viedä saliin. Kokelas kirjoittaa jokaiseen käyttämäänsä paperiin oman kokelasnumeronsa, oman nimensä selvästi tekstaten muodossa sukunimi, kaikki etunimet, sekä nimikirjoituksensa ja lisäksi kokeessa tarvittavat tiedot. Jokaisen pöydällä on lappu, jossa kyseiset tiedot ovat.

Kokelas ei saa repiä eikä taittaa papereita.

Kirjoitusvälineinä saa käyttää lyijykynää (HB tai No 2), kuulakärkikynää ja mustekynää. Myös puisia värikyniä saa käyttää.

Luonnospaperit, jotka eivät sisällä virallisia vastauksia, merkitään sanalla KONSEPTI ja yliviivataan kulmasta kulmaan.

Palauta lähtiessäsi kaikki paperit, niin konseptit, tyhjät paperit, nimilappusi kuin nenäliinatkin niille varatuille paikoille. Myös kokelaan muistitikku tulee palauttaa. Noudata kirjallisia ohjelappuja valvojan pöydällä.

Arvostelu

Koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun ja ilmoittavat sen kokelaille erikseen kertomallaan tavalla. YTL lukee kaikki vastaukset ja suorittaa lopullisen arvostelun. Pisterajat voivat vaihdella paljonkin, eli kokeen arvosana ei lautakunnassa ’nouse’ tai ’laske’, koska pisterajat määrätään joka koekerta erikseen vasta kun kokeen taso on tiedossa.

Lautakunnan suorittama arvostelu on lopullinen, joskin poikkeustapauksissa arvosteluun voi hakea muutosta.

Pakollisten ja ylimääräisten kokeiden pistemäärillä voi saada kompensaatiota, jolloin yhden pakollisen aineen hylätty arvosana ei välttämättä merkitse ylioppilastutkinnon hylkäämistä, jos muut arvosanat ovat kyllin hyviä (tarkemmat tiedot mm. www.ylioppilastutkinto.fi). Ylimääräisen kokeen hylätty arvosana ei estä ylioppilaaksi pääsemistä eikä sitä myöskään merkitä ylioppilastodistukseen.

Kokeesta luopuminen ja vilppi

Jos kokelas ei saavu tai jätä suoritustaan arvosteltavaksi, kokeesta tulee hylätty arvosana. Hylätty arvosana tulee myös silloin, jos ei osallistu kumpaankin äidinkielen kokeeseen tai kielikokeissa sekä kuullun ymmärtämisen että kirjallisen kokeen osaan. Muista hyväksytyistä kokeista saa tällöin erillisen todistuksen.

Jos kokelas tekee vilppiä, avustaa siinä tai rikkoo muuten tutkintojärjestystä esimerkiksi poistumalla kokeesta ennen määräaikaa, kokelaan kaikki sen tutkintokerran kokeet hylätään.

Muista, että kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on oltava suoritettuina ennen kirjallista koetta. Suoritusten on valmistuttava riittävän ajoissa ennen koetta, että kielteisessä tapauksessa rehtori ennättää tehdä kirjallisen päätöksen osallistumisoikeuden peruuttamisesta ja ilmoittaa sen oppilaalle.

Tulokset ja todistukset

Lautakunta ilmoittaa tutkinnon tulokset kouluille keväällä viimeistään 25.5. ja syksyisin viimeistään 23.11. Tuloksia voit tiedustella koululta rehtorilta tai kanslistilta em. päivämäärien jälkeen tai silloin kun saat tietoosi että tulokset ovat saapuneet. Tulokset siirretään myös Wilmaan, mutta vastuu tulosten kysymisestä/katsomisesta on aina kokelaalla itsellään. Tieto voidaan toimittaa myös sähköpostilla niin, että kokelas itse lähettää asiaa koskevan sähköpostitiedustelun rehtorille.

Rehtorilta voi saada virallisen jäljennöksen ainoastaan lukion päättötodistuksesta. Virallisen jäljennöksen ylioppilastodistuksesta antaa julkinen notaari.

Uusijat ja erillisten kokeiden suorittajat

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. Kompensoidun pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa kuten myös hylätyn ylimääräisen kokeen.

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa.

Tutkintoa saa täydentää uusilla aineilla tai hyväksyttyjen aineiden toisilla tasoilla ilman aikarajaa.

Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti apulaisrehtorille viimeistään kesäkuun alussa ja kevään kirjoituksiin viimeistään marraskuun lopussa. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan vuosittain erikseen.

Ilmoittautuminen on sitova, eli kun olet ilmoittautunut, et voi enää tehdä muutoksia kokeisiisi. Kokeista poisjääminen merkitsee hylättyä arvosanaa ja yhtä yrityskertaa. Näissä tapauksessa lautakunnalle menevät koemaksut on myös aina maksettava.

Äidinkieli

Äidinkielen koe on kaksiosainen: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden pistesumman perusteella. Lukutaidon kokeessa on kaksi osaa, joista kokelas valitsee yhden tehtävän kummastakin osasta. Kirjoitustaidon kokeessa kirjoitetaan yksi teksti. Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä ja kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

Reaaliaineen koe

Reaaliaineiden kokeissa tehtävien ja vastausten määrä riippuu oppiaineesta. Jokaisen kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. Tehtävien maksimipistemäärät vaihtelevat välillä 15-10 pistettä. Kokelas voi tehtävien valinnoilla vaikuttaa omaan saavutettavissa olevaan maksimipistemääräänsä.

Matematiikka

Matematiikan koe on kaksiosainen: A-osa ja B-osa. Kokeen A-osan tehtäviin vastataan ilman tiettyjä teknisiä apuvälineitä; käyttö on koeympäristössä teknisesti estetty. Kokeen B-osassa kaikki koeympäristön sovellukset ovat käytettävissä. Kokeessa vastataan kymmeneen tehtävään á 12 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

Kielet

Kokeeseen sisältyy seuraavia kielitaidon osa-alueita mittaavia tehtäviä: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen sekä sanaston ja rakenteen hallinta. Kokeessa tulee vastata sekä kuullun ymmärtämistä mittaavaan että jonkin muun osa-alueen tehtävään.

Sanakirjat ovat sallittuja vain latinan kielen kokeissa.

kokeen pisteiden jakautuminen:

  • kuullun ymmärtäminen 80-90 pistettä
  • luetun ymmärtäminen 70-90 pistettä
  • sanasto ja rakenteet 20-40 pistettä
  • kirjallinen tuottaminen 99 pistettä.

Kokeen maksimipistemäärä on 299.


Postiosoite

Ylistaron lukio

Kaukolanraitti 50 / PL 4

61401 YLISTARO

Sähköposti:

ylistaron.lukio@seinajoki.fi
nimetylle henkilölle etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Koulun sähköpostiin!

puhelinnumerot

rehtori Kirsi Sippola p. 0500 341 520

apulaisrehtori, ylioppilaskirjoitusasiat Maarit Penttilä p. 044 425 5213

koulusihteeri Johanna Tulensalo p. 044 4181 194
opinto-ohjaaja Elina Nyrhinen p. 044 550 2511

erityisopettaja Marika Sippola p. 044 4181 570

opettajainhuone p. 044 4181 896