+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Korkeakoulutus

Korkeakoulutus

Korkeakoulukaupunki Seinäjoki

Seinäjoki on korkeakoulukaupunki. Tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus sekä 16 tutkimusprofessorin ja lähes 100 tutkijan Epanet-verkosto. Nopeasti kehittyvän innovaatioympäristön keskus on Seinäjoki Science Park. Alue profiloituu tutkimuksessa, koulutuksessa ja kehitystyössä erityisesti seuraaviin aloihin: elintarviketalous, älykkäät koneet, kulttuuri ja elämystuotanto sekä julkiset palveluinnovaatiot.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia. SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun sivuille: www.seamk.fi

Seinäjoen yliopistokeskus

Seinäjoen yliopistokeskuksessa ovat mukana Tampereen, Helsingin, Vaasan ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä Sibelius-Akatemia. Näiden viiden yliopiston lähes kaksikymmentä laitosta osallistuvat yliopistokeskuksen toimintaan ja toimivat tietopohjana tutkimukselle, koulutukselle ja kehittämistyölle. Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen painopisteet ovat: kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot.
Seinäjoen yliopistokeskuksen sivuille: www.ucs.fi

Epanet-verkosto

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetin tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan kasvavien toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Erityisesti tuetaan kansallisesti uusia ja monitieteellisiä tutkimusaloja, jotka sijoittuvat informaatioteknologian ja maakunnan vahvojen toimialojen (metalli, elintarvike, puu) yhtymäkohtiin.
Epanetin sivuille: www.epky.fi/epanet