+
Tulosta
Etusivu

Teatteritaide

Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo - Teatteritaide

Sukella mukaan teatterin kiehtovaan maailmaan! Mukavassa joukossa uskallat oppia ja opit uskaltamaan!

Luovaamon teatteri on yleisen oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta, joka on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman (pdf, 0.29 Mt) mukaista ja tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Opetuksen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kansalaisopisto.

Teatteritaiteen perusopetus on jaettu opetussuunnitelman mukaisesti 500 tunnin kokonaisuuteen, joka jaetaan perusopintoihin (300h) ja teemaopintoihin (200h):

  • Varhaisiän teatteriopinnot (6-7 v.). Tarkoituksena on tutustuttaa teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esityksentekoprosessien kautta. Harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja ja esiintymistaitoja kuten puhetta, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä ja keskittymistä.

YHTEISET OPINNOT

  • Teatteri 1 (8-10 v.) Tarinaa ja leikkiä, leikkiä roolien kanssa. Ensimmäisen vuoden opintojen ilmaisullisena lähtökohtana on oma itse. Toisena opiskeluvuonna tutustutaan tarkemmin teatteriin ja draamaan Tutustuttaa teatterin ja draaman maailmaan leikin ja sadun kautta.
  • Teatteri 2 (11-12 v.) Tarinankerrontaa. Perehdytään laajemmin teatterin ja draaman eri osa-alueisiin ja taitoihin, joita teatterin tekemisessä tarvitaan.
  • Teatteri 3 (12-13 v.) Esityksen valmistaminen. Valmistetaan Demoesitys1 opintokokonaisuuksissa 1 ja 2 opitun taidon ja tiedon pohjalta. Demoesitys päättää yhteiset opinnot.

TEEMAOPINNOT

  • Teatteri 4 (14-16 v.) Ajatellaan teatteriksi. Kehitetään edelleen mm. fyysistä ilmaisua, roolinrakentamista ja äänenkäyttöä. Toteutetaan teatteriproduktio, jossa vastuu eri osa-alueista on entistä enemmän ryhmän jäsenillä.
  • Teatteri 5 (16-18 v.) Lopputyö. Valmistetaan Demoesitys2, joka päättää teatteritaiteen teemaopinnot ja on luonteeltaan lopputyön omainen. Demoesityksessä oppilaat saavat tuoda esille omia vahvuuksiaan ja taitojaan, joita ovat oppineet teatteritaiteen perusopinnoissa.

Ilmoittautuminen teatteritaiteen perusopetusryhmien jonoon kurssinumerolla 31400. Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmiä täydennetään lukukauden alkaessa. Vapautuvasta kurssipaikasta otetaan yhteyttä puhelimitse. Oppilas sijoitetaan oman ikäluokkansa mukaiseen ryhmään, jossa on tilaa.

Varhaisiän teatteriopintojen jonoon Ilmoittaudutaan kurssinumerolla 31232.

Linkki Seinäjoen kansalaisopiston teatteritaiteen perusopetuksen esittelyvideoon: https://www.youtube.com/watch?v

Kuvat: J-P Niemelä


Lisätiedot:

Kirsi Tammivaara
Suunnittelijaopettaja
Seinäjoen kansalaisopisto
p. 044 754 1612
kirsi.tammivaaraseinajoki.fi


Kati Ylitalo

Toimistosihteeri

Seinäjoen kansalaisopisto

p. 06 416 2893