+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Kansalaisopisto » Taiteen perusopetus Luovaamo

Taiteen perusopetus Luovaamo

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka on kohdennettu erityisesti lapsille ja nuorille.

Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää kuvataiteessa, rytmimusiikissa ja teatteritaiteessa. Kaikille taidealoille on ollut aikaisemmin oma opetussuunnitelmansa, mutta jatkossa kaikki kolme taidealaa ovat sisällytettyinä yhteiseen opetussuunnitelmaan. Tällä uudistuksella vahvistetaan taiteiden välistä yhteistyötä ja annetaan oppilaillemme entistä monipuolisempaa taidekasvatusta. Olemme valinneet Seinäjoen kansalaisopiston taiteen perusopetukselle yhteisen nimen Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo.

Se antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään, tukee luovaa ajatelua ja toimintaa, aisti- ja tunneherkkyyttä sekä kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla vahvistuvat oppilaan minän kasvu ja kehittyminen sekä hänen kykynsä jäsentää ympäröivää todellisuutta.

Taiteen perusopetus mahdollistaa myös asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutumisen.

Taiteen perusopetuksen pohjana ovat sitä koskevan lain ja asetuksen lisäksi Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet.

Seinäjoen kansalaisopistossa on mahdollista opiskella taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti kuvataidetta, teatteritaidetta sekä rytmimusiikkia.

Luovaamon OPS (pdf, 0.29 Mt)

Näiden lisäksi Seinäjoella taiteen perusopetusta järjestävät useat muut toimijat mm. musiikissa (laaja oppimäärä), tanssissa ja käsityötaiteessa (laaja oppimäärä).


Opiston toimisto on avoinna:

ma-pe klo 8.30-15.30


Yhteystiedot:

Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2892, 06 416 2463, 06 416 2893 tai 06 416 2528

kansalaisopistoseinajoki.fi