+
Tulosta
Etusivu

FinTandem

Seinäjoen kansalaisopisto alkoi syksyllä 2011 yhteistyössä SeAmkin ja Maahanmuuttajakeskuksen kanssa tarjota kieltenopiskelijoille mahdollisuutta oppia kieliä FinTandem-menetelmän avulla. FinTandem-menetelmän mukaisessa kielen harjoittelussa kaksi eri kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä sitoutuu vastavuoroisuusperiaatteella opettamaan toinen toisilleen omaa äidinkieltään.

Pyrimme löytämään mahdollisimman monta tandem-paria. Harjoittelupari sopii keskenään tapaamisajat ja paikat sekä aiheet, joita tapaamisten aikana käsitellään. Tarkoituksena ei ole syventyä kielioppiin, vaan harjoitella käyttämään ja ymmärtämään käytännön ja arkipäivän kieltä. Kielenkäyttöä voi harjoitella monella tavalla: keskustelemalla, pelaamalla pelejä, tekemällä yhdessä jne. Tandem-harjoittelu soveltuu sellaisille, jotka osaavat jo tandem-kielen perusasiat. Harjoittelu edellyttää valmiutta tutustua uuteen ihmiseen. Yhteiset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet voivat helpottaa harjoittelua. Tandem-pari tapaa yleensä noin kerran viikossa ja sen lisäksi järjestetään myös yhteisiä tapaamisia lukuvuoden aikana.

Harjoitteluun voi ilmoittautua nettisivujemme kautta opinto-oppaassa FinTandem-kurssin kohdalla ilmoitetun ajan jälkeen. Harjoitteluun voi ilmoittautua myös paperilomakkeella kansalaisopiston toimistolla.


Opiston toimisto on avoinna:

ma-pe klo 8.30-15.30


Yhteystiedot:

Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2892, 06 416 2463, 06 416 2893 tai 06 416 2528

kansalaisopistoseinajoki.fi