+
Tulosta
Etusivu

Omat kehittämishankkeet

LAKE 2012-2013

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Seinäjoen kansalaisopiston laadunarviointi käytäntöjä ja ottaa käyttöön CAF -laatujärjestelmä. Hankkeen aikana toteutettavan järjestelmän käyttöönoton ja ensimmäisen arvioinnin jälkeen CAF -perusteinen laadun arviointi ja prosessien kehittäminen ovat jatkuva ja luonteva osa opiston arkipäivää. Toiminnan laadun arvioinnin lisäksi halutaan käytännön laatutoimenpiteinä kehittää uusia hakevan toiminnan muotoja, jotka perustuvat sekä opiston normaalin toiminnan kokemuksiin että vuosina 2010-2011 toteutetun laatu- ja kehittämishankkeen tuloksiin. Kehitettävät toimintamuodot arvioidaan osana CAF -mallin käyttöönottoa.
Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus

LAKE 2013-2014

Hankkeen tavoitteena on:
- jatkaa vuosina 2012 -2013 aloitettua CAF -laatujärjestelmän käyttöönottoa ja syventää sen käyttöön ja soveltamiseen liittyvää osaamista Seinäjoen kansalaisopistossa
- toteuttaa CAF -prosessissa syntyvän uuden kehittämisohjelman toimenpiteitä
- käydä uusi CAF -arviointikierros, johon osallistetaan myös tuntiopettajat, opiskelijat ja keskeiset yhteistyötahot
- toimeenpanna opiston kestävän kehityksen ohjelma, kouluttaa henkilöstöä kestävän kehityksen soveltamisessa omassa työssään ja tuottaa siihen liittyen tiedotus-, ohje- ja koulutusmateriaalia
- laatia Seinäjoen kansalaisopistolle kansainvälistymissuunnitelma ja valmistella sen toteuttamista vuoden 2015 aikana
Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus

LAKE 2014-2015

Kohti kansalaiskampusta - Seinäjoki

Hankkeen tavoitteena on:
- laatia kehittämisohjelman mukaisesti Seinäjoen kansalaisopistolle oma strategia, joka palvelee opiston useiden kehittämistavoitteiden eteenpäin viemistä ja pohjautuu osin myös Seinäjoen kaupunkistrategiaan 2013-2020
- kehittää ja valmistella osana strategiaprosessia Seinäjoen kansalaiskampusta, eli aktiivista kansalaisuutta ja ennaltaehkäisyä tukevaa, uutta toimintakonseptia
- laatia Seinäjoen kansalaisopiston viestintä- ja tiedotussuunnitelma, joka sisältää kehittämisen kohteeksi nousseita parantamisalueita, mm. opiston sidosryhmien määrittelyn
- kehittää opiston sähköistä tiedonhallintaa luomalla sähköisen tiedonhallinnan kansiorakenne, -kartta ja ohjeistus sekä luoda sähköisiä työskentelyalustoja sekä hallinnon että opetuksen käyttöön
- jatkaa, syventää ja laajentaa aiemmassa hankkeessa aloitettua CAF -laatujärjestelmän käyttöä sekä soveltamista opiston itsearvioinnissa ja laadun kehittämisessä
- varmistaa, että opiston kehittämisohjelman mukainen kehittäminen etenee käytännössä
- lisätä opiston valmiuksia oppilaitosten rakenteelliseen ja muuhun yhteistyöhön
- strategia-, visio- ja tiedottamistyön kautta Seinäjoen kansalaisopiston näkyvyyden, tunnettavuuden, tavoitettavuuden, vaikuttavuuden sekä arvostuksen kohentaminen opiston 70 –juhlavuoteen (2015) valmistauduttaessa

Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustusOpiston toimisto on avoinna:

ma–pe 8.30–15.30

Yhteystiedot:

Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2892, 06 416 2463, 06 416 2893 tai 06 416 2528

kansalaisopistoseinajoki.fi