+
Tulosta
Etusivu

Omat kehittämishankkeet

LAKE 2018-2019

Kokeillaan yhyres-hanke mm. osallistaa kaupunkilaisia kurssisuunnitteluun.

Suunnittele oma kurssi!
Opiston Kokeillaan yhyres!-hanke osallistaa kaupunkilaisia kurssisuunnitteluun. Jaossa on max 8kpl 10 tunnin kurssia, ehkä juuri sinun yhdistykselle/yhteisöllesi? Opiston kurssitarjonta valmistuu perinteisesti suunnittelija- ja tuntiopettajien toimesta. Nyt haluamme heittää pallon teille, hyvät kaupunkilaiset! Suunnitelkaa yhdessä oma kurssi linkin takaa löytyvän hakukaavakkeen avulla. Ideamyllyt pyörimään! Mitä, miksi, koska ja kenelle? Hakijan ei tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys, vaan esim. kaupunginosasta koostuva yhteisö voi kurssia hakea.

Suunnittele oma kurssi-hakukaavake (pdf, 0.13 Mt)

Palauta hakukaavake 28.2.2019 mennessä kansalaisopiston toimistoon tai sähköpostilla Lauralle (laura.kivimaki(at)seinajoki.fi). Kaavakkeita saatavilla myös kansalaisopiston toimistolta.

Hyvinvoinnin tilat-hanke 1.11.2017-31.10.2020

Seinäjoen kaupunki on mukana Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hyvinvoinnin tilat- hankkeessa hyödynnetään vuosina 2014-2016 kehitettyä Lapinlahden Lähteen toimintamallia tyhjien tilojen valjastamiseksi hyvinvoinnin käyttöön. Hanke on valtakunnallinen, jossa kehitetään neljää eri hyvinvoinnin tilaa ympäri Suomen.


Seinäjoen kansalaisopistolle, Kansalaiskampukselle rakentuvat uudet tilat Seinäjoen vanhaan lääninsairaalaan vuoden 2019 aikana. Kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö luo puitteet yhdistää ympäristön ja toiminnan hyvinvointivaikutukset ja tuoda alueen todellinen potentiaali esille mielen hyvinvoinnin lähteenä.

Hankkeen tavoitteet:
-Seinäjoen kansalaisopiston tavoitteena on uusien tilojen, kansalaiskampuksen myötä avata kansalaisopiston toimintaa laajempana kokonaisuutena. Uusilla pedagogisilla toimenpiteillä ja muutoksilla pyritään kehittämään kansalaisopistoa entistä avoimemmaksi kohtaamispaikaksi.
-Hankkeen tarkoituksena on kerätä kokemustietoa opiston tähänastisesta toiminnasta, mutta myös unelmia, malleja ja visioita paikallisesta tulevaisuuden kansalaiskampuksesta. Kansalaiskampusta rakennetaan yhteistyöstä Seinäjoen kansalaisopiston sekä muiden Seinäjoen alueen sidosryhmien kanssa.
-Seinäjoen kansalaiskampus tarjoaa osallistumisen mahdollisuuden kenelle tahansa. Kansalaiskampuksesta on tarkoitus kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa eri-ikäiset ihmiset (lapsiperheet, nuoret, opiskelijat, työttömät, työikäiset ja eläkeläiset) voivat kohdata yhteisen keittiön sydämessä.

LAKE 2014-2015

Kohti kansalaiskampusta - Seinäjoki

Hankkeen tavoitteena on:
- laatia kehittämisohjelman mukaisesti Seinäjoen kansalaisopistolle oma strategia, joka palvelee opiston useiden kehittämistavoitteiden eteenpäin viemistä ja pohjautuu osin myös Seinäjoen kaupunkistrategiaan 2013-2020
- kehittää ja valmistella osana strategiaprosessia Seinäjoen kansalaiskampusta, eli aktiivista kansalaisuutta ja ennaltaehkäisyä tukevaa, uutta toimintakonseptia
- laatia Seinäjoen kansalaisopiston viestintä- ja tiedotussuunnitelma, joka sisältää kehittämisen kohteeksi nousseita parantamisalueita, mm. opiston sidosryhmien määrittelyn
- kehittää opiston sähköistä tiedonhallintaa luomalla sähköisen tiedonhallinnan kansiorakenne, -kartta ja ohjeistus sekä luoda sähköisiä työskentelyalustoja sekä hallinnon että opetuksen käyttöön
- jatkaa, syventää ja laajentaa aiemmassa hankkeessa aloitettua CAF -laatujärjestelmän käyttöä sekä soveltamista opiston itsearvioinnissa ja laadun kehittämisessä
- varmistaa, että opiston kehittämisohjelman mukainen kehittäminen etenee käytännössä
- lisätä opiston valmiuksia oppilaitosten rakenteelliseen ja muuhun yhteistyöhön
- strategia-, visio- ja tiedottamistyön kautta Seinäjoen kansalaisopiston näkyvyyden, tunnettavuuden, tavoitettavuuden, vaikuttavuuden sekä arvostuksen kohentaminen opiston 70 –juhlavuoteen (2015) valmistauduttaessa

Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus

LAKE 2013-2014

Hankkeen tavoitteena on:
- jatkaa vuosina 2012 -2013 aloitettua CAF -laatujärjestelmän käyttöönottoa ja syventää sen käyttöön ja soveltamiseen liittyvää osaamista Seinäjoen kansalaisopistossa
- toteuttaa CAF -prosessissa syntyvän uuden kehittämisohjelman toimenpiteitä
- käydä uusi CAF -arviointikierros, johon osallistetaan myös tuntiopettajat, opiskelijat ja keskeiset yhteistyötahot
- toimeenpanna opiston kestävän kehityksen ohjelma, kouluttaa henkilöstöä kestävän kehityksen soveltamisessa omassa työssään ja tuottaa siihen liittyen tiedotus-, ohje- ja koulutusmateriaalia
- laatia Seinäjoen kansalaisopistolle kansainvälistymissuunnitelma ja valmistella sen toteuttamista vuoden 2015 aikana
Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus

LAKE 2012-203

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Seinäjoen kansalaisopiston laadunarviointi käytäntöjä ja ottaa käyttöön CAF -laatujärjestelmä. Hankkeen aikana toteutettavan järjestelmän käyttöönoton ja ensimmäisen arvioinnin jälkeen CAF -perusteinen laadun arviointi ja prosessien kehittäminen ovat jatkuva ja luonteva osa opiston arkipäivää. Toiminnan laadun arvioinnin lisäksi halutaan käytännön laatutoimenpiteinä kehittää uusia hakevan toiminnan muotoja, jotka perustuvat sekä opiston normaalin toiminnan kokemuksiin että vuosina 2010-2011 toteutetun laatu- ja kehittämishankkeen tuloksiin. Kehitettävät toimintamuodot arvioidaan osana CAF -mallin käyttöönottoa.
Rahoitus: Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustusOpiston toimisto on avoinna:

ma-pe klo 8.30-15.30


Yhteystiedot:

Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2892, 06 416 2463, 06 416 2893 tai 06 416 2528

kansalaisopistoseinajoki.fi