+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Kansalaisopisto » Kansalaisopisto lyhyesti

Kansalaisopisto lyhyesti

Seinäjoen kansalaisopisto on kaupungin ylläpitämä, opetusministeriön järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää ja pätevöittävää koulutusta sekä taiteen perusopetusta (TPO) antava oppilaitos.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu pääasiassa peruskoulun päättäneille, mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on koko Seinäjoen kaupunki keskustaajamasta kaupunginosiin.

Meillä opiskellaan vauvasta vaariin sekä yksilöopetuksessa että ryhmissä. Ryhmän muodostamassa tasa-arvoisessa yhteisössä yhdessä toimiminen on kansalaisopistossa luontevaa ja asiaan kuuluvaa, mutta samalla jokaisella yksilöllä on oma vapaus valita mitä tekee, millä tavalla ja mitkä tavoitteet itselleen asettaa. Voit siis itse päättää millä otteella meillä opiskelet tai harrastat - otatko kevyemmin vaiko vakavammin. Tekemisestä nauttiminen ja hyvän mielen tuottaminen niin itselle kuin muillekin ovat osa kansalaisopistossa opiskelua.

Kansalaisopiston kurssille on matala kynnys lähteä kokeilemaan jonkin uuden tekemistä tai vanhan mieleen palauttamista. Se voi myös muodostua ensimmäiseksi askeleeksi kohti ammattilaisuutta tai yrittäjyyttä... Harraste- ja opintokurssit ovat opiskelijan omasta tilanteesta riippuen oivallinen työn, opiskelun ja muun arkisen puurtamisen vastapaino ja täydentäjä samalla kun ne tuovat elämään sisältöä! Työssä, opiskelussa ja arjessa jaksaa ja voi paremmin, kun voi hetkeksi irrottautua itselle tärkeän asian ja tekemisen pariin.


Lukuvuosi 2018-2019

Lukuvuoden 2018–2019 aikana Seinäjoen kansalaisopistossa opiskeli n. 8200 kaupunkilaista. Kansalaisopiston tyypillisin opiskelija on keski-ikäinen työssä käyvä nainen. Suurin osa opiskelijoista eli 40,8% oli työssäkäyviä, 5,91% oli työttömiä, eläkeläisiä oli 21,45% ja opiskelijoita ja koululaisia 17,21%.

Opiskelijoita oli eniten liikunta-aineissa. Seuraavaksi suurimpina ryhminä tulivat kielet, musiikki ja kädentaidot. Kieliopinnoissa espanja, italia, venäjä ja englanti olivat vetovoimaisia, myös mm. fintandem herätti kiinnostusta. Uusia, innokkaan vastaanoton saaneita avauksia lukuvuoden aikana olivat sirkuskerhot ja ohjelmointi- ja koodauskurssit. Yleisiä kielitutkintoja suoritettiin n. 100 kappaletta.

Lukuvuoden aikana opetusta annettiin noin 34 000 tuntia lähes tuhannella eri kurssilla. Opetusta annettiin Opistotalon lisäksi yli sadassa eri toimipisteessä eri puolilla Seinäjoen aluetta.

Seinäjoen kansalaisopistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja rytmimusiikissa. Kuvataiteessa opiskeli 250 oppilasta, teatteriopinnoissa oli 100 oppilasta ja rytmimusiikissa musisoi 135 oppilasta.

Avoimen yliopiston opinnoissa käynnistyi syksyllä 2016 kaksi perusopintokokonaisuutta - kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot.


Historia

Kansalaisopisto aloitti toimintansa vuonna 1945 Seinäjoen Työväenopistona kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Työväenopisto kunnallistettiin vuonna 1950 ja Seinäjoen kaupunginvaltuusto muutti vuonna 1979 opiston nimen Seinäjoen Kansalaisopistoksi. Vuonna 1995 opisto sai käyttöönsä Opistotalon (entinen Tiklaksen kiinteistö), jossa on 2400 neliötä omaa toimitilaa neljässä kerroksessa. Peruskorjauksen jälkeen 1998 opistoon tulivat erikoisluokkatilat ompeluun, kuvanveistoon, keramiikkaan, maalaukseen, grafiikkaan ja kivenhiontaan. Samalla opisto sai myös kaksi atk-luokkaa sekä kielistudion.

Vuonna 2015 kansalaisopisto vietti 70 -vuotisjuhlavuottaan.

Kansalaisopiston hallinto

Kansalaisopisto kuuluu kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan alaisuuteen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää mm. opiston budjetista ja opetussuunnitelmasta. Rehtori tulosalueen päällikkönä vastaa opetussuunnitelmasta sekä henkilöstöhallinnosta. Hänellä on myös taloudellinen vastuu opiston toiminnasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta:

Puheenjohtaja: Mervi Mäenpää
Varapuheenjohtaja: Tomi Järvinen

Jäsenet:Noora Ahokas, Sari Eerola, Jari Kivimäki, Noora Knaapila, Jouni Korpela, Jarkko Kärki, Jarmo Lamminmäki, Suvi Lehtimäki, Jouko Peltonen, Julia Sillanpää, Henni Välimaa
Kaupunginhallituksen edustaja: Raimo Ristilä

Esittelijänä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula
Muut valmistelijat: perusopetusjohtaja Jari Jaskari, erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen ja rehtori Maija-Liisa Gröhn
Sihteeri: talouspäällikkö Satu Lammi.


Opiston toimisto on avoinna:

ma-pe klo 8.30-15.30


Yhteystiedot:

Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2892, 06 416 2463, 06 416 2893 tai 06 416 2528

kansalaisopistoseinajoki.fi