+
Tulosta
Etusivu

Toimintojen Talo

Toimintojen Talo tarjoaa työelämäosallisuutta edistäviä palveluita työhönvalmennuksen kautta. Työhönvalmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta ja työelämään siirtymistä. Työhönvalmennuksessa toteutetaan erilaisia tehtäviä ja se koostuu tarpeen mukaisesta työvalmennuksesta tai palkkatuetusta työsuhteesta.

Toimintojen Talossa työvalmennusta voidaan toteuttaa muun muassa:

• kuntouttavana työtoimintana
• työkokeiluna
• avotyötoimintana

Toimintojen Talossa voidaan toteuttaa myös:
• palkkatuettua työtä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa henkilön työ- ja toimintakykyä. Työtoiminnan kesto on 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä. Kuntouttavan työtoimintaan sisältö ja kesto suunnitellaan henkilön tarpeiden mukaan.

Työkokeilu

Työkokeilu on suunnattu työttömille työnhakijoille. Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: työelämään paluun tukemiseksi, koulutus- ja ammattiala vaihtoehtojen selvittämiseksi. Työkokeiluun liittyvä oikeus tulee varmistaa TE-palveluista.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta on työtoimintaa, jota järjestetään toimintakeskuksen ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla. Avotyötoiminnassa henkilö työskentelee erilaisissa avustavissa tehtävissä. Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Avotyötoiminnan tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen tai kuntoutuminen aina avoimille työmarkkinoille saakka.

Palkkatuettu työ

Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-palvelu arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-palvelu päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Erilaisia tehtäviä Toimintojen Talolla

Lounaskahvilassa ja kirpputorilla
• Asiakaspalvelutehtävät

Keittiössä
• Ruoanvalmistus
• Leivonta
• Tiskaus
• Avustavat työtehtävät

Kiinteistön huollossa
• Talonmiehen työtehtävät
• Siivoustyöt

Tehtäviin ei vaadita alan koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta, oma mielenkiinto tehtäviä kohtaan on hyvä lähtökohta. Tehtäviin ja työhönvalmennukseen saa työvalmentajan sekä muun työyhteisön tuen ja ohjauksen sekä kannustuksen.

Tehtäviin voi hakea non-stop periaatteella.

Yhteinen keittiö-hanke

Uusi toimintakulttuuri vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja vähentämään yksinäisyyttä.

Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihanketta vuosina 2017 -2018. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä erilaisilla toiminnoilla ja tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen matalan kynnyksen periaatteella. Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen ja valmistamisen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa yhteisöllisessä kohtaamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä terveitä elintapoja, arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä. Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen.

Hanke toteutetaan monien eri tahojen yhteistyönä ja se alkaa viidellä pilotilla (Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo ja Vihti) ja laajenee hyvien käytäntöjen levittämisellä ja juurruttamisella vähintään 36 paikkakunnalle 18 maakunnassa vuoteen 2018 mennessä. Etelä-Pohjanmaan alueellisen hankkeen pilottikeittö on tällä hetkellä Toimintojen talo Seinäjoella. Ihmisiä yhdistävää toimintaa tullaan laajemmin levittämään maakuntaan aktiivisen kylätoiminnan kautta.

Seinäjoen pilotin hankekumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Lisäksi valtakunnallisen, Kirkkohallituksen koordinoiman hankkeen kautta yhteistyökumppaneita ovat myös Marttaliitto, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ehyt ry. Lisäksi hanke tekee alueellista oppilaitosyhteistyötä.

Julia Sillanpää
aluekoordinaattori
julia.sillanpaa@epshp.fi
+358 50 474 2858

Tiina Lenkkeri
hanketyöntekijä
tiina.lenkkeri@seinajoki.fi
+358 44 4181583

www.epshp.fi/yhteinenkeittio

www.yhteinenkeittio.fi
www.toimintojentalo.fi
Facebook: @yhteinenEP
Twitter: #yhteinenkeittiöTyöllisyyspalvelut Avanti

Keskuskatu 23

60100 SEINÄJOKI

avantiseinajoki.fi

OTA YHTEYTTÄ!
Työvalmentaja Pirita Karjala (vanhempainvapaalla)


Työvalmentaja Jarita Kangasniemi-Lintula

(Pirita Karjalan sijainen)

p. 044 470 0431


Työvalmentaja Anne Suvisalmi

p. 06 416 2086, 044 425 5122

Työvalmentaja Elina Esala

p. 06 416 6773, 044 425 5951


Työvalmentaja Jani Aho

p. 044 418 1162

Työvalmentaja Jaakko Säntti

p. 044 470 0333

Työllisyyspalvelupäällikkö Sonja Meyer-Jokiranta
p. 06 416 2085, 044 418 1556

Sähköposti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi