+
Tulosta
Etusivu

Pilottikokeilut

Seinäjoen Avanti-hankkeessa rakennetaan yhteistyössä asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa monipuolisia työllistymisen väyliä työnhakijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Avustajatyötoiminta ja Välittäen -valmennus

Avustajatyötoiminnan ja Välittäen -valmennuksen kokeilupilotti alkaa Seinäjoella 3/2015. Pilottiin osallistuu 6-8 henkilöä. Välittäen -valmennuksen lähtökohtana on löytää yksilöllisiä reittejä työllistymis– ja koulutustarpeisiin ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin. Välittäen -valmennus on Avanti -hankkeen järjestämää ryhmätoimintaa.

Avustajatyötoiminta toteutetaan Seinäjoen kaupungin Ikääntyvien palveluissa avustavissa tehtävissä kuntouttavana työtoimintana yksilöllisesti.

Välittäen-valmennus ja Avustajatyötoiminta tekevät yhteistyötä!

PIlottikokeilua ovat olleet kehittämässä Seinäjoen työvoiman palvelukeskus ja Seinäjoen kaupungin Ikääntyvien palvelut ja Työllisyyspalvelut.

Katso lisää

esitteestä (pdf, 1.03 Mt)

Kulttuurityötoiminta KOMBI

Kulttuurityötoiminnan kokeilupilotti KOMBI alkaa Seinäjoella 2/2015 ja kestää 6/2015 saakka.
Toiminta tapahtuu ryhmämuotoisesti noin 6-8 henkilön pienryhmässä.
KOMBIssa osallistutaan ja tuotetaan kulttuuria ihmisten arkeen. KOMBIssa asiat tehdään yhdessä ryhmäläisten kanssa ja tavoitteena on uusien väylien löytäminen työelämään.
Kulttuuriryhmä KOMBI on Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelun järjestämä ryhmätyötoiminta. Työllisyyden kuntakokeiluhanke Avanti on mukana yhteistyössä kehittämässä pilottikokeilua.

Katso lisää KOMBI-esite (pdf, 1.1 Mt)

Työnhakijoiden tutustumiskäynnit

Avanti-hanke aloittaa työnhakijoille suunnatut säännölliset tutustumiskäynnit alueen kiinnostaviin yrityksiin, oppilaitoksiin ja muihin organisaatioihin syksyllä 2014.

Pilottina uudelle toiminnalle toimii tutustumiskäynti Rytmikorjaamolle 4.6.2014. Tutustumiskäynnit on tarkoitettu Avanti-hankkeen, TE-toimiston ja TYPin asiakkaille.

Rytmikorjaamon tutustumiskäynti 4.6.2014 (pdf, 0.19 Mt)

Seinäjoella käynnissä välityömarkkinoiden palkkiokokeilu vuoden 2014 aikana

Työllisyyden kuntakokeiluhanke Avanti koordinoi Seinäjoella tämän vuoden ajan kokeilua, jossa palkkatuen avulla työllistäville välityömarkkinatoimijoille (mm. yhdistykset, säätiöt, muu kolmas sektori) maksetaan palkkiorahaa siitä, jos ne pystyvät auttamaan heille työllistetyn henkilön löytämään jatkotyöllistymisväyliä.

Palkkatuetun työn perustavoitteena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Kokeilun tavoitteena on parantaa välityömarkkinoilla toteutettujen palkkatukijaksojen jälkeistä työllistymistä. Kokeilun aikana pyritään löytämään nykyistä useammalle pitkään työttömälle olleelle henkilölle palkkatukijakson jälkeinen työpaikka.

Kokeilulla selvitetään, voidaanko välityömarkkinatoimijalle maksettavalla palkkiolla parantaa välityömarkkinoilla toteutetun palkkatukijakson jälkeistä vaikuttavuutta. Tavoitteeseen pyritään kannustamalla välityömarkkinatoimijoita lisäämään yhteistyötään yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Myös kuntakokeiluhanke Avanti toimii mukana yhteistyössä välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Kokeiluun on valittu Seinäjoella mukaan 7 välityömarkkinoilla toimivaa organisaatiota. Nämä toimijat on valittu sen perusteella, että ne työllistävät jatkuvasti enemmän kuin 2 henkilöä vuodessa palkkatuen avulla.

Mukana ovat seuraavat toimijat:
1. Yhteisöjen yhdistys ry (Järjestötalo)
2. Seinäjoen seudun Kaks’ Kättä tuki ry
3. Suomen siirtolaisuusmuseon tuki ry
4. Seinäjoen seudun omakotiyhdistys ry
5. Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry
6. SPR Länsi-Suomen piiri ry
7. SJK-Juniorit ry

KOHO-valmennus

KOHO-valmennuksen tavoitteena on kohottaa valmennukseen osallistuvien henkilöiden hyvinvointia ja elämänlaatua yhdessä osallistujien kanssa. Koho-valmennus järjestetään yhteistyössä Päihdeklinikan ja Seinäjoen työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

Esite KOHO-valmennuksesta (pdf, 0.76 Mt)


AVANTI-hanke, työllisyyden kuntakokeilu

Keskuskatu 32 I (2 krs.)

60100 Seinäjoki