+
Tulosta
Etusivu

Koulukuraattorin viransijaisuus

11.4.2019, klo 17:51

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

KOULUKURAATTORIN VIRANSIJAISUUS

Viransijaisuus täytetään mahdollisimman pian ja sijaisuus kestää 9.6.2019 saakka. Sijaisuus voi jatkua myös tämän jälkeen, mutta enintään siihen saakka, kunnes viran vakituinen työntekijä palaa työhönsä.

Viran toimialueen pääkouluna on Nurmon Yläkoulu. Lisäksi toimialueeseen kuuluu Valkiavuoren alakoulu ja Nurmon lukio. Koulut ovat alkusijoituspaikkoja, toimipisteet voivat muuttua oppilastilanteen ja työtarpeen mukaan.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, kiinnostusta moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä edellytetään sosiaalialan soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka lisäksi on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Viransijaisuuteen valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta.

Tehtävässä noudatetaan KVTES:n mukaista koulukuraattorin työaikaa. Kuraattorin viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Seinäjoen kaupungin henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa johtava koulukuraattori Tiina Hauta, tiina.hauta(at)seinajoki.fi, 044 754 1611 sekä erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, ville.jarvi(at)seinajoki.fi, (06) 416 2678, 040 560 3667.


Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 25.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan sijaisen löydyttyä.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja