+
Tulosta
Etusivu

Koulukuraattori

10.4.2019, klo 17:35

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana 1.8.2019 lukien

KOULUKURAATTORIN VIRKA

Viran toimialueen pääkouluna on Ylistaron Yläkoulu. Lisäksi toimialueeseen kuuluu Aseman, Halkosaaren, Kirja-Matin, Topparlan ja Niemistön alakoulut sekä Ylistaron lukio. Koulut ovat alkusijoituspaikkoja, toimipisteet voivat muuttua oppilastilanteen ja työtarpeen mukaan.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, kiinnostusta moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä edellytetään sosiaalialan soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka lisäksi on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Virkaan valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta.

Tehtävässä noudatetaan KVTES:n mukaista koulukuraattorin työaikaa. Kuraattorin viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Seinäjoen kaupungin henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 2.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Virkaan valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä ajantasainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset liitetään hakemukseen. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja:
johtava koulukuraattori Tiina Hauta, tiina.hauta(at)seinajoki.fi, 044 754 1611 sekä erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, ville.jarvi(at)seinajoki.fi, (06) 416 2678, 040 560 3667


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja