+
Tulosta
Etusivu

Koulukuraattorin virka

2.2.2018, klo 11:26

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana 1.8.2018 lukien

KOULUKURAATTORIN VIRKA

Viran toimialueen pääkoulu on Tanelinrannan alakoulu. Lisäksi toimialueeseen kuuluu Toivolanrannan yhtenäiskoulu ja Etelä-Seinäjoen lukion toimipiste sekä Alaviitalan, Keski-Nurmon ja Kouran alakoulut. Koulut ovat alkusijoituspaikkoja, toimipisteet voivat muuttua oppilastilanteen ja työnantajan tarpeen mukaan.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, kiinnostusta moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n 2 momentin mukainen kelpoisuus. Virkavalinnassa huomioidaan myös sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukaisen kelpoisuuden omaavat hakijat, mutta virkaan valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta. Tehtävässä noudatetaan KVTES:n mukaista koulukuraattorin työaikaa. Kuraattorin viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Seinäjoen kaupungin henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa johtava koulukuraattori Tiina Hauta, tiina.hautaseinajoki.fi, (06) 416 2057, (044) 754 1611 sekä erityisopetuksen rehtori Ville Järvi, ville.jarviseinajoki.fi (06) 416 2678, (040) 560 3667.

Tehtävää haetaan sähköisesti KuntaRekryn kautta. Hakemusten tulee olla perillä sunnuntaina 18.2.2018 klo 23.59 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Virkaan valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä ajantasainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset liitetään hakemukseen. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.


Tule mukaan kehittämään kaupunkiamme!


Seinäjoki 2.2.2018

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen erityispalvelut


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja