+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työ ja yrittäminen » Maaseutupalvelut » Ajankohtaiset tukiasiat

Ajankohtaiset tukiasiat

EU tuet 2019

Hakuopas 2019
* tuet 2019
* viljelijätukien oppaat + liitteet
*
sähköinen asiointi VIPU
* tukihakulomakkeet

Hakuaikoja

Tukihaku päättyy 17.6.2019 (sähköinen haku pyritään avaamaan maanantaina 29.4)

* Tee jo tiedossa olevat peruslohkomuutokset 10.5.2019 mennessä.
* Päätukihaku ja lohkomuutokset 17.6.2019 mennessä, (korvauskelpoisten lohkojen pinta-aloja ei voi kasvattaa, virheelliset lohkorajaukset voi korjata)
* Tärkkelysperunasopimukset palautettava 17.6.2019 mennessä.
* tukioikeuksien siirrot 17.6.2019 mennessä.

ELY-keskuksesta haettavat:

* Uusien luomutilojen ilmoittauduttava luomuvalvontaan 30.4.2019 mennessä.
*
Uusille alueille ei luomusitoumusta tänä vuonna.
*
Ei ympäristösopimuksia: vain ei tuotannollisten jälkeen hoitosopimukset.(asetus kesken)
* Perustukioikeuksien haku kansallisesta varannosta 17.6.2019 mennessä.

Hakemus kansallisissta kotieläintuista vuonna 2019, hakuaika on 25.2.–25.3.2019

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Pohjoisen kotieläintuen ennakko (tukialue C)

Sähköinen asiointi VIPU
Lomake 139

Hakemuksen myöhästyminen
* Sika- ja siipikarjatalouden tuki: Voi hakea myöhästyneenä paperilomakkeella 25 kalenteripäivän ajan haun päättymisestä. Tukea alennetaan yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Tukea ei myönnetä, jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää.
* Pohjoisen kotieläintuen ennakko: EI myönnetä mikäli hakemus toimitetaan myöhässä

Sukupolvenvaihdoksista ym. tilan tuenhakijan muutoksista on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa tapahtuneesta muutoksesta (pdf, 0.18 Mt)
Koulutusvaatimus

Koulutusvaatimus (osana ympäristökorvausta 2015 -). Koulutusvaatimus on henkilökohtainen, aloittavan viljelijän (sitoumusten siirrot spv ja uusitila) suoritettava hakuvuotta seuraavaan kevääseen, 30.4, mennessä.
Suositellaan tehtäväksi sähköisesti verkkotenttinä Vipu -palvelussa.


Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 17.6.2019 mennessä.

Velkaisille maatiloille suunnatun väliaikaisen kansallisen lisätuen haku on alkanut. Tuki on osa maatalouden kriisipakettia, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa. Kriisituki on haettavissa 31.3.2016 asti.

Väliaikainen lisätuki on kansallisesti rahoitettava tuki. Tuki haetaan ja maksetaan kertaluonteisesti vain tukivuodelta 2015. Tukea voi hakea tuotantosuunnasta riippumatta maa- ja puutarhataloutta harjoittava viljelijä.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/kriisituet/Sivut/valiaikainen-kansallinen-lisatuki.aspx#sthash.1VZhufiW.dpufTukioikeuksien hakuTukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Vuoden 2016 osalta tukioikeudet on haettava 15.6.2016

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta
Tukioikeuksia haetaan lomakkeella 289. Hakulomake on toimitettava ELY -keskukseen 17.6.2019 mennessä. Varantohaussa noudatetaan 25 kalenteripäivän myöhästymissääntöä. Myöhästyminen aiheuttaa tukimenetyksiä. Kts. hakuojeet tästä.

Maatalouden
investointituet
Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10.–15.1.
16.1.–15.3.
16.3.–15.8
16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Neuvontakorvaus uudistuu vuonna 2017. Helmikuun alusta alkaen tulee voimaan valtioneuvoston asetuksen muutos, jonka myötä tilakohtainen neuvontakorvauksen määrä nousee 3500 eurosta 7000 euroon. Korvattavaksi tulee myös korkeintaan yhden tunnin ennakkovalmistelu neuvontatapahtumaa kohden. Ensi kesästä lähtien tilat voivat saada neuvontaa maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä.
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2019

Tukitaulukot 2019

Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2019

Tukitaulukot 2018

Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2018

Tukitaulukot 2017

Peltotuet (pdf, 0.34 Mt)Hakuopas 2017 liite H

Tukitaulukot 2016

Peltotuet (pdf, 0.21 Mt) Kotieläintuet (pdf, 0.08 Mt)

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat

Tukioikeuden arvo pellon kauppahinnasta
Verottaja arvostaa tukioikeuden arvon enintään 10%:iin peltoalueen kauppahinnasta.
Verohallinnon antaman ohjeen päivitys 14.12.2015 vuodelle 2016 (kohta 4.2.5 ja 4.5)