+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työ ja yrittäminen » Maaseutupalvelut » Ajankohtaiset tukiasiat

Ajankohtaiset tukiasiat

EU tuet 2018 / 2019

Hakuopas 2018

Eläinmääräilmoitus, v. 2018 hallinnassa olleiden eläinten määrät.
Ilmoitetaan pääsääntöisesti Vipu-palvelussa 7.1.–15.2.2019

*Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja sika- ja siipikarjatalouden tuki:
eläinmääräilmoitus siipikarjasta, hevosista ja poneista (lom 461)

*Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus:
eläinmääräilmoitus siipikarjasta ja tuotantotauoista

*Eläinten hyvinvointikorvaus:
eläinmääräilmoitus siipikarjasta ja sioista (Lom 179)
Palautettava myös teuraseläinraportti

Nautojen, lampaiden ja vuohien osalta eläinmäärät tulevat suoraan rekistereistä
(nautarekisteri, lammas- ja vuohirekisteri) joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.


Eläinten hyvinvointikorvaus (nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat)

Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2019. Hakuaika on 7.1.–31.1.2019. Hakemuksen voit tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472. ​

Muista: Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2018, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2018. Teeilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 viimeistään 15.2.2019.


Kriisituet 2018: Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä ja väliaikainen kansallinen erityistuki

Vuoden 2018 kriisitukia ovat pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä ja väliaikainen kansallinen erityistuki. Molemmat tuet ovat kansallisesti rahoitettavia hehtaariperusteisia tukia. Tuet korvaavat kasvukauden 2018 poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamia tuotannon menetyksiä.

Voit hakea

* pohjoisen hehtaarituen lisämaksua pohjoisen tuen alueilla (C1, C2, C2p ja C-alueen saaristo) olevista kevätvehnäaloista.

* väliaikaista kansallista erityistukea Etelä-Suomen AB-tukialueella olevista rehunurmi-, rehuohra- ja kevätvehnäaloista.

Voit hakea jompaakumpaa tai molempia tukia, jos olet viljellyt edellä mainittuja kasveja kyseisillä tukialueilla kasvukauden 2018 ajan.

Haku aukeaa 7.1.2019. Hae tukea viimeistään 31.1.2019 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 486.


Sukupolvenvaihdoksista ym. tilan tuenhakijan muutoksista on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa tapahtuneesta muutoksesta (pdf, 0.18 Mt)

Koulutusvaatimus

Koulutusvaatimus (osana ympäristökorvausta 2015 -). Koulutusvaatimus on henkilökohtainen, aloittavan viljelijän (sitoumusten siirrot spv ja uusitila) suoritettava hakuvuotta seuraavaan kevääseen, 30.4, mennessä.
Suositellaan tehtäväksi sähköisesti verkkotenttinä Vipu -palvelussa.


Tukioikeuksien haku
Tukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Vuoden 2018 osalta haku on päättynyt ja vuoden 2019 osalta tukioikeuksia on haettava 17.6.2019 mennessä.

Velkaisille maatiloille suunnatun väliaikaisen kansallisen lisätuen haku on alkanut. Tuki on osa maatalouden kriisipakettia, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa. Kriisituki on haettavissa 31.3.2016 asti.

Väliaikainen lisätuki on kansallisesti rahoitettava tuki. Tuki haetaan ja maksetaan kertaluonteisesti vain tukivuodelta 2015. Tukea voi hakea tuotantosuunnasta riippumatta maa- ja puutarhataloutta harjoittava viljelijä.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/kriisituet/Sivut/valiaikainen-kansallinen-lisatuki.aspx#sthash.1VZhufiW.dpufTukioikeuksien hakuTukioikeuksia (omistuksen- ja hallinnansiirrot ) haetaan lomakkeilla 103 A ja 103 B kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Vuoden 2016 osalta tukioikeudet on haettava 15.6.2016

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta
Tukioikeuksia haetaan lomakkeella 289. Hakulomake on toimitettava ELY -keskukseen.
Vuoden 2018 osalta haku on päättynyt ja vuoden 2019 osalta tukioikeuksia on haettava 17.6.2019 mennessä. Varantohaussa noudatetaan 25 kalenteripäivän myöhästymissääntöä. Myöhästyminen aiheuttaa tukimenetyksiä. Kts. hakuojeet tästä.

Maatalouden
investointituet
Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10.–15.1.
16.1.–15.3.
16.3.–15.8
16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Uusi maatilojen neuvontajärjestelmä on korvannut tilaneuvonnan vuodesta 2015. Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiaohjelma ovat korvautuneet entistä kattavammalla Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmällä.

Neuvontakorvaus uudistuu vuonna 2017. Helmikuun alusta alkaen tulee voimaan valtioneuvoston asetuksen muutos, jonka myötä tilakohtainen neuvontakorvauksen määrä nousee 3500 eurosta 7000 euroon. Korvattavaksi tulee myös korkeintaan yhden tunnin ennakkovalmistelu neuvontatapahtumaa kohden. Ensi kesästä lähtien tilat voivat saada neuvontaa maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Järjestelmään hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä.
Tutustu neuvontaesitteeseen.

Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2019

Tukitaulukot 2018


Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2018
Kansalliset kotieläintuet
EU:n eläinpalkkiot

Tukitaulukot 2017

Peltotuet (pdf, 0.34 Mt)Hakuopas 2017 liite H

Tukitaulukot 2016

Peltotuet (pdf, 0.21 Mt) Kotieläintuet (pdf, 0.08 Mt)

EU-tukihakemusten täytössä avustavat mm. seuraavat vakuutetut henkilöt tai toimijat:
MTK:n EU-avustajat
ProAgrian asiantuntijat

Tukioikeuden arvo pellon kauppahinnasta
Verottaja arvostaa tukioikeuden arvon enintään 10%:iin peltoalueen kauppahinnasta.
Verohallinnon antaman ohjeen päivitys 14.12.2015 vuodelle 2016 (kohta 4.2.5 ja 4.5)