+
Tulosta
Etusivu

Linkit

Linkkejä toimintaa ohjaaviin lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin

Hankintasääntö (pdf, 0.04 Mt)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot hankinnoissa

JYSE 2014 Tavarat (pdf, 0.16 Mt)

JYSE 2014 Palvelut (pdf, 0.19 Mt)

JYSE 2009 Tavarat (pdf, 0.43 Mt)

JYSE 2009 Palvelut (pdf, 0.43 Mt)

JIT 2007

Laki julkisista hankinnoista (348/2007)

Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010)


Materiaalihallinto

Hankintatoimi

Tiedekatu 2, D-osa 2. krs, 60320 Seinäjoki

PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)

hankinta@seinajoki.fi

varastotoimi@seinajoki.fi