+
Print
Förstasidan

Missbrukarvård

A-kliniken betjänar Seinäjokibor som lider av missbruks- eller spelproblem och deras anhöriga.

A-kliniken erbjuder förutom avgiftning inom öppenvården även jourtjänster, samtalshjälp, terapeutiskt arbete, substitutionsbehandling för opiatberoende och avvänjning inom öppenvården för medicin- och drogmissbrukare. Dessutom erbjuds möjlighet till individuella möten, par- och familjemöten och möjlighet att delta i olika grupptjänster.

Sjuksköterskans jour mån–fre kl. 7.30–12.00 och på veckoslut/söckenhelger kl. 8.30–10.00, tfn 044 754 1638.

De som har behov av avgiftning ska söka sig till jouren på vardagar kl. 7.30–9.30 och på veckoslut/söckenhelger kl. 8.30–10.00.

Till jourmottagningen kommer man utan tidsbeställning. Till jourmottagningen kommer alla nya klienter, de som anvisats till vården och de som polisen anvisat till bedömning av körhälsan.


A-kliniken

Ravitie 8 B

60120 Seinäjoki

tfn 06 416 6312

Sjuksköterska tfn 044 754 1638

Schef Sari Koukkari, tfn 044 754 1704

sari.koukkariseinajoki.fi