+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Social- och hälsovård » Äldre människor tjänster

Äldre människor tjänster

Äldrecentret är stadens information och rådgivning till personer i pensionsålder. Där ges information om bl.a. tjänster, förmåner och rekreationsmöjligheter. Socialarbetaren för äldrearbetet ger råd och vägledning om tjänster, ekonomiska ärenden, förmåner, boende och intressebevakning. Syftet med socialarbetet är att stödja äldre personer i sociala problemsituationer redan i ett tidligt skede. Alternativa lösningar söks tillsammans med klienter, anhöriga och olika medarbetare.

Uppgifterna inom hemvården omfattar sjukvård såsom medicinering, sårvård, blodprovstagning, borttagande av tygn, kontroll av hälsotillstånd, terminalvård, hjälp med personlig hygien, tillsyn över näringsintag, hjälp med utevistelse och hushållssysslor. För grundlig städning används servicesedlar eller hänvisas till privata tjänsteproducenter.
Ytterligare erbjuds stödtjänster, måltids-, butiks-, samt bastu- och badtjänster enligt klienternas behov.

Syftet med stödet för närståendevård är att säkra att det är möjligt för en person som behöver mycket hjälp att bo hemma. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar vårdarvode och övrig service till närståendevårdaren. Vårdaren kan vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet beviljas enligt prövning.

Att bo i det egna hemmet är centralt för livskvaliteten för äldre personer. Vid behov stöds boendet i hemmet och förmågan att klara av vardagssysslor med hemvårdstjänster. Om hjälpbehovet ökar och det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet ordnas boende i serviceboende dygnet runt. Ansökan om serviceboende görs på SAS-byrån.


Äldrecentret

Verkatehtaankatu 10

60100 Seinäjoki

tfn 06 416 6606

ikakeskusseinajoki.fi