+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Seinäjoki stad » Internationella angelägenheter » Tjänster för invandrare

Tjänster för invandrare

Information för invandrare

Intergrationsprogram för flyktingar och invandrare i Seinäjoki (pdf, 0.31 Mt)

på finska. integrationsprogrammet finns en förteckning över alla aktörer som är verksamma inom flykting- och invandrararbetet, såväl myndigheter som aktörer inom tredje sektorn.

Handbok för invandrare (pdf, 3.94 Mt)

på finska och engelska. I den finns information ock en kort beskrivning av de tjänster och aktiviteter för invandrare.

Broschyren finns att tillgå i det Internationalla Centret.

Stödcentralen för funktionshindrade en serviceguide på 12 språk.

Länkar

Vuxenutbildningen i Södra Österbotten (på finska)
Företagsamhetsutbildning 2014 ”Unelmia ja arkea”
www.mol.fi
www.uvi.fi
Att flytta till Finland
Barnomsorg i Seinäjoki (på engelska)
Infobank för invandrare på 15 olika språk.
Suomi.fi Offentliga onlinetjänster (på finska, svenska och engelska)
Suomi.fi Sida för lärare och föräldrar till invandrarbarn i skolåldern. Denna webbplats koordineras av Åbo stad.
Pensionsskyddscentralen , information för invandrare