+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Kultur och idrott » Museum » Det förgångna Seinäjoki

Det förgångna Seinäjoki

Välkommen till Södra Österbottens landskapsmuseums mobilguide "Seinäjoki förr i världen"!


Guiden innehåller två rutter varav den ena rör sig i omgivningen kring Östermyra gård och den andra fortsätter från herrgården ända till Itikanmäki. Guidens kartor ger ett ruttförslag men man kan också besöka de olika ställena i valfri ordning.

I båda guiderna har rutten ritats längs gång- och cykelbanor så man behöver anpassa rutten lite om man åker bil eller paddlar kanot.

Det finns mer information om rutternas teman i det offentliga nätmaterial som länkats till guiden. Fotona i mobilguiden kommer till största delen från Sydösterbottens landskapsmuseums och Seinäjoki stadsbibliotek-landskapsbiblioteks samlingar. Andra källor har markerats på bilderna.
Mobilguiden Seinäjoki förr i världen har delvis finansierats genom bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Guiden är skriven och sammanställd av FM Anni Rissanen.

Rutten "Järn, råg och krut"

Rutten presenterar Östermyras tre patroner och tre epoker. Herrgårdens historia började när Abraham Falander (senare Wasastjerna) grundade ett järnbruk vid Seinäjoki å. Hans son Gustaf Adolf Wasastjerna fortsatte tillverka järn men grundade också det Finlands första krutbruk. Abrahams sonson Gustaf August fortsatte det arbete som hans fäder hade startat och utvecklade därtill jordbruket på herrgården och i hela Seinäjokiregionen. Rutten ger information om Östermyras historia för besökare i olika åldrar. På vägen bekantar man sig med såväl tillverkning av järn och krut som godsägarnas liv, och också lite med spöken. I slutet av varje objekt kan man svara på en flervalsuppgift och se hur många poäng man lyckas samla.

Rutten "Från Östermyra till Frami"

Rutten presenterar Seinäjokis näringshistoria från Östermyra bruk på 1800-talet ända till 2000-talets teknologicentrum Frami. Längs Seinäjoki å, som flyter genom staden, har det förutom många slags industriföretag också funnits viljestarka personer i företagens ledning. Av många produktionsbyggnader finns bara rester kvar men historierna bakom dem är desto mer intressanta.


Södra Österbottens landskapsmuseum
Törnävä museiområde
Törnäväntie 23
60200 Seinäjoki
tfn 06 416 2648
epmaakuntamuseoseinajoki.fi