+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Kultur och idrott » Alvar Aalto i Seinäjoki » Skyddskårs- och Lottamuseet (1924‒1925)

Skyddskårs- och Lottamuseet (1924‒1925)

Skyddskårs- och Lottamuseet finns i södra Österbottens skyddskårshus. Trevåningshuset som representerar den eleganta neoklassicismen har drag av bland annat funktionalism och österbottnisk byggtradition. En del av inredningen, möblerna, armaturerna och dekorationsdetaljerna är designad av Aalto.

Utöver huvudbyggnaden har Aalto ritat en tegelbyggnad i två våningar, ett träskjul och en pergola som står på gården. Byggnaderna och deras gårdsplaner har skyddats i byggnadsskyddslagen 2002. En av motiveringarna i beslutet var att det fortfarande finns ursprungliga material- och målarfärgytor från 1925 i huvudbyggnaden. Skyddskåriststatyn på gården är gjord av professor Pentti Papinaho.

I huvudbyggnaden ligger utställnings- och möteslokaler, en informationsdisk och en museibutik. I gårdsbyggnaden finns utställningslokaler och museets administrativa byrå.