+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Kultur och idrott » Alvar Aalto i Seinäjoki » Stadshuset (1961‒1962)

Stadshuset (1961‒1962)

Stadshuset och Statens ämbetshus är under renovering fram till slutet av 2018.

Efter arkitekttävlingen för Seinäjoki centrum (1958–59) fick Aalto i uppdrag att utöver stadshuset rita också ett bibliotek, en teater och statens ämbetshus som han hade skissat i sitt tävlingsförslag.

Fasaden på stadshuset som färdigställdes 1962 domineras av en pelargång där byggnadens huvudingång finns. Glänsande mörkblåa keramiska stavar som skimrar annorlunda under olika årstider och olika tider på dygnet ger Seinäjoki stadshus en oförglömlig profil. Aalto skapade det keramiska stavteglet under arbetet med Folkpensionsanstaltens huvudkontor 1953–56. På Seinäjoki stadshus användes det för första gången som fasadmaterial.

I stadsfullmäktiges sammanträdessal, som på grund av sin höjd påminner ett torn, har fullmäktigeledamöternas platser placerats strålvis. Mittpunkten utgörs av platsen för stadsfullmäktiges ordförande i det konkava nordöstra hörnet. Den tornlika formen frambringar monumentalitet hos byggnaden även då stadshuset betraktas utifrån fasaden. Sammanträdessalen används också som föreläsnings- och konsertsal tack vare den goda akustiken. Stadshusets västra länga som ursprungligen planerades för bostäder, även för stadsdirektören, byggdes om till arbetsrum på 1970- och 1980-talet.