+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Planläggning och stadsplanering

Planläggning och stadsplanering

Syftet med planläggning och stadsplanering är att genom planering möjliggöra skapandet av en livfull livsmiljö som är välfungerande, hälsosam, trivsam och kulturellt och estetiskt av hög nivå.

Planläggningen syftar till en koherent och urban samhällsstruktur och stärker utvecklingen av stadscentrum.

Sektorn för planläggningen ansvarar tillsammans med markanvändnings- och byggväsendet för planering, utveckling och ändring av generalplanen och stadsplanen och planering av den omedelbara omgivningen och stadslandskapet i anslutning till planläggningen. Den ger också information om angelägenheter angående planläggning och stadsplanering.

Kontaktuppgifter

Martti Norja
Stadsplaneringschef
Arkitekt fil.mag., SAFA (Finlands arkitektförbund)
tfn +35806 416 2225, +35840 774 8501
martti.norjaseinajoki.fi

Jyrki Kuusinen
Generalplansarkitekt
Arkitekt fil.mag., SAFA (Finlands arkitektförbund)
tfn +35806 416 6435, +35844 754 1645
jyrki.kuusinenseinajoki.fi

Veli-Matti Prinkkilä
Planläggningsarkitekt
Arkitekt fil.mag., SAFA (Finlands arkitektförbund)
tfn +35806 416 2087, +35844 418 1531
veli-matti.prinkkilaseinajoki.fi


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi