+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Parker och grönområden

Parker och grönområden

Parkenheten ansvarar för planeringen, anläggandet, underhållet och skötseln av stadens parker, parkskogar, gatornas grönområde och lekplatser samt badstränder och friluftsområden och grönområden av offentliga byggnader. Grönområden sköts enligt den godkända grönskötselsklassificeringen. Till underhållets uppgifter hör att ta hand om växtligheten, ytbeläggningarna, konstruktionerna, anordningarna och utrustningen och att hålla grönområdena snygga.

Seinäjoki stad Kommunalteknik Parkväsendet
Keskuskatu 32 M, 60100 Seinäjoki
tfn 06 416 2512, fax 06 416 2824

Stadsträdgårdsmästare Kari Hirvensalo
tfn 06 416 2245, 044 418 1811
kari.hirvensalo(at)seinajoki.fi


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi