+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Den kommunala parkeringsövervakningen ansvarar för parkeringsövervakningen. Felparkeringsavgiften i Seinäjoki är 45 euro.

Kontakt angående parkeringsövervakning och felavgifter:
Seinäjoki stad/Parkeringsövervakning
PB 215, 60 101 Seinäjoki
pysakoinninvalvonta@seinajoki.fi
tfn 06 416 2125 (på vardagar kl. 9–10)

Parkeringsvakt Juha Ahonen
tfn 06 416 2219
juha.ahonen@seinajoki.fi

Rättelseyrkande

Om du är missnöjd med felparkeringsavgiften kan du framställa ett skriftligt rättelseyrkande till parkeringsvakten. Rättelseyrkandet ska framställas inom föreskriven betalningstid efter dagen då händelsen ägt rum. Om rättelseyrkandet framställs efter utsatt tid kan det lämnas obeaktat.

Anvisningarna för sammanställning av rättelseyrkandet står på baksidan av betalningsuppmaningen. Rättelseyrkandet kan formuleras fritt men det ska framgå namnet på sakägaren, adressen och ärendenumret för felparkeringen.

I beslutet som parkeringsvakten gett med anledning av ett rättelseyrkande får man söka ändring genom att överklaga hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delfående av beslutet med iakttagelse av bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/96).
Rättelseyrkande (pdf 1,13 MB)

Avgiftsbelagd parkering

I centrum av Seinäjoki finns ca 560 avgiftsbelagda parkeringsplatser. Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns på följande gator: Valtionkatu, Ruukintie, Puskantie, Koulukatu, Alvar Aallon katu, Keskuskatu, Kalevankatu, Kauppakatu, Kulmakatu och Torikatu.

Parkeringsavgifter:

Första timmen 1,50 euro och följande timmar 2,00 euro på så sätt att t.ex. två timmar kostar 3,50 euro. Parkeringsavgiften betalas mån–fre kl. 9–18 och lör kl. 9–15. På en avgiftsbelagd parkeringsruta gäller samma reglar för motorcyklar som för bilar och mopedbilar.


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi