+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Lokalservices

Lokalservices

Syftet med resultatområdet för lokalservice är att skapa och säkerställa trivsamma, välfungerande och lämpliga lokaler för stadsinvånarna genom att utveckla och upprätthålla lokalservicen inom ramarna för de finansiella resurser som stadsfullmäktige avsatt för detta ändamål.

Chef för resultatområdet är stadsarkitekt Jussi Aittoniemi och inom resultatområdet arbetar ca 85 personer.

Stadsarkitekt Jussi Aittoniemi
tfn +358 6 416 2226, +358 4 585 3917
jussi.aittoniemiseinajoki.fi

Resultatenheterna inom lokalservicen är följande:
• planering
• byggande
• underhåll
• disponentservice

Planering:

Resultatområdet för planering har i uppgift att ta hand om planeringen av stadens lokaler och den fasta utrustningen i dessa.

Chef för resultatområdet för planering:
Planeringsarkitekt Jaakko Peltonen
tfn +358 6 416 2272, +358 40 51 33266
jaakko.peltonenseinajoki.fi

Byggande:

Resultatenheten för byggande har i uppgift låta bygga lokaler som staden behöver.

Chef för resultatområdet för byggande:
Byggandechef Jari Lepistö

tfn +358 6 416 2211, +345 400 283775
jari.lepistoseinajoki.fi

Underhåll:

Resultatområdet för underhåll har hand om underhållet av stadens lokaler.

Chef för resultatområdet för underhåll:

Underhållschef, Dr. Vesa-Jukka Vornanen
tfn +358 6 416 7636, +358 44 754 1759
vesa.vornanenseinajoki.fi

Disponentservice:

Chef för resultatenheten för disponentservice:
Disponentservicechef Jouni Tiisijärvi
tfn + 358 6 416 6383, +358 40 774 8385
jouni.tiisijarviseinajoki.fi


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi