+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Gator och trafik

Gator och trafik

För planering, byggande och underhåll av stadens gatu-, trafik- och dagvattennät ansvarar resultatområdet för kommunalteknik. Planeringen och verkställandet syftar till att skapa en trygg, fungerande och trivsam livsmiljö som består av gator, gång- och cykelbanor, broar, torg, parker, lekplatser och andra offentliga platser.

Avdelningen för planering av kommunalteknik ansvarar för planeringen av trafik, gator och anläggningar som tillhör dessa. Andra viktiga uppgifter är planering av dagvattenhanteringen, trafiksäkerhetsarbete och planeringsarbeten och utredningar angående marktäkt, deponering av marksubstans och skötsel av stängda deponier.

Resultatområdet för byggande av kommunalteknik tar hand om byggande och totalrenovering enligt godkända planer dels som stadens eget arbete, dels som totalprisentreprenad.

Resultatområdet för underhåll av gatorna har följande uppgifter: underhåll och renhållning av gator, vägar, gång- och cykelbanor, broar, torg och andra offentliga områden samt underhåll av privata vägar som staden tar hand om. Därtill tillkommer skötsel av dagvattennätet

Seinäjoen Vesi Oy ansvarar för underhåll och planering av vatten- och avloppsvattennätet.

Seiverkot Oy ansvarar för trafikljus- och gatubelysningsnätet och eldistributionen i stadskärnan. Nurmo och Ylistaro hör till största delen till Elenia Oy:s och Caruna Oy:s ansvarsområden.

För produktionen av fjärrvärme i tätorterna Seinäjoki och Peräseinäjoki ansvarar Seinäjoen Energia Oy.


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi