+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Fastighets- och mättjänster

Fastighets- och mättjänster

Fastighets- och mättjänsterna anskaffar den mark som behövs för stadens byggprojekt och förvaltar stadens jordegendomar. Centrala uppgifter är försäljning av tomter, arrendering av områden och anskaffning av användningstillstånd.

Stadsgeodet Taru-Maaria Herttua-Suokko
tfn 06 416 2251, 040 539 1167, taru-maaria.herttua-suokkoseinajoki.fi

Seinäjoki stad erbjuder mångsidiga alternativ för småhusboende. Priserna på småhustomter ska vara resonabla så att så många som möjligt har möjlighet att bo i småhus. En del av tomterna kan också arrenderas. Vid överlåtelse av tomterna har förstagångsbyggare företräde.

Lediga tomter

Arrenderings- och tillståndsärenden för områden i stadens ägo, försäljning av tomter
Fastighetstekniker Jorma Ala-Hiiro
tfn 06 416 2253, 040 729 2840, jorma.ala-hiiroseinajoki.fi

Kartor och kartografiska tjänster

Staden producerar och upprätthåller digitalt (numeriskt) kartmaterial över hela stadsområdet. Kartmaterial överlåts antingen som traditionella papperskartor eller i de vanligaste filformaten för digital användning eller för vidareförädling.
Materialet får användas endast med stadens tillstånd och enligt avtal om lämplig kompensation. Kompensationen beror på bl.a. materialets kvalitet och omfattning samt antalet utskrifter.

Material och tillståndsärenden
Kartingenjör Seija Perasto
tfn 06 416 2377, 040 774 8679, seija.perastoseinajoki.fi

Karttjänster
tfn 06 416 2255, fax 06 4162047, karttapalvelutseinajoki.fi

Fastighetsbildning och mätservice

Staden sköter fastighetsbildningen och underhållet av fastighetsregistret inom stadsplaneområdet. Mätservicen har i uppdrag att markera tomter och byggplatser och sköta lägessynen för byggnader.

Fastighetsbildning
Fastighetsingenjör Mirja Jatkola
tfn 06 416 2378, 044 4255 083, mirja.jatkolaseinajoki.fi

Mätservice
Mätingenjör Harri Lusa
tfn 06 416 2098, 0500 269 559, harri.lusaseinajoki.fi