+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Administration

Administration

Tekniska centralen verkar under tekniska nämnden och sörjer för beredning och verkställande av ärenden som hör till dess verksamhetsområde. Under tekniska centralen står sektionerna för trafik och privata vägar.
Som beslutsfattande myndighet för miljöskyddet fungerar miljönämnden. Miljöskyddet i Seinäjoki kontrollerar funktioner som förorsakar miljöförstöring och förorening av vattendrag, råder kommuninvånarena och för fram miljösynpunkter i det lokala beslutsfattandet.
Chefer för resultatområden

Administration
Branschchef Markku Kujanpää tfn 06 416 2200
Förvaltningschef Juha Ahonen tfn 06 416 2219
Ekonomichef Pekka Mikkonen tfn 06 416 2210

Kommunalteknik
Stadsingenjör Kari Havunen, tfn 06 416 6339

Planläggning och stadsplanering
Planläggningschef Hilkka Jaakola, tfn 06 416 2225

Fastighets- och mätservice
Stadsgeodet Taru-Maaria Herttua-Suokko, tfn 06 416 2251

Lokalservice
Stadsarkitekt Jussi Aittoniemi, tfn 06 416 2226

Byggkontroll
Byggnadsinspektör Arto Kruuti, tfn 06 416 7354

Miljöskydd
Miljöchef Pirjo Korhonen, tfn 06 425 5717

Södra Österbottens räddningsverk, affärsverk
t.f. räddningkommendör Harri Setälä, tfn 06 416 2216


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi