+
Tulosta
Etusivu

Palveluohjaus

Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaan palvelutarve selvitetään ja tarvittaessa laaditaan yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää myös perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelman tarkoituksena on

  • Saada asiakkaan oma ääni kuuluviin
  • Ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut
  • Tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavarojaan ja tarpeitaan

Lisätietoa vammaispalvelun työntekijöiltä.

Palvelusuunnitelma-lomakkeeseen voit tutustua lomakkeissa.


Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Alvar Aallon katu 9 C

PL 229, 60101 Seinäjoki

vammaispalvelu@seinajoki.fi
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

p. 06 416 2111 (vaihde)

f. 06 416 2868