+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Vammaispalvelut » Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on palkkio ja/tai palvelu, jota maksetaan ikäihmistä, vammaista tai sairasta henkilöä kotona hoitavalle. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään kaupungin talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Omaishoidosta tehdään aina sopimus kunnan ja hoitajan kesken. Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö.

Laki omaishoidontuesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen omaishoidontuen palkkioista ja myöntämisperusteista
v. 2019 löydät pöytäkirjahaun kautta täältä.
Palkkiot 13.12.2018, § 114
Myöntämisperusteet 17.1.2019, § 4

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitoutuvuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tukea.

Omaishoidontuen maksuluokat ovat v. 2019 416,02 €/kk, 538,32 €/kk ja 799,83€/kk

Omaishoidontuen hakeminen

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea haetaan omaishoidontuen sosiaaliohjaajilta. Hakemuksen löydät lomakkeista.

Sotainvalidien ja yli 65-vuotiaiden osalta omaishoidontukea voi hakea Ikäkeskuksen palveluohjaaja Päivi Mäki-Valkamalta, p. 06 416 6616, 044 754 1706

Muualla verkossa


Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Alvar Aallon katu 9 C

PL 229, 60101 Seinäjoki

vammaispalvelu@seinajoki.fi
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

p. 06 416 2111 (vaihde)

f. 06 416 2868