+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Vammaispalvelut » Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään henkilöille, joilla on vaikeavammaisuutensa takia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu

  • asioimiseen
  • virkistykseen
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Matkoja myönnetään myös tarvittaessa työhön ja opiskeluun.

Sairaanhoidolliset matkat korvaa Kela.

Kuljetuspalveluiden hakeminen

Matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Kuljetuspalveluja haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Häneltä saa myös lisätietoja.

Kuljetuspalveluhakemuksen löydät lomakkeista ja ohjeet kuljetuspalvelujen käyttöön esitteistä ja ohjeista.

Matkojen järjestäminen

Kuljetuspalvelut järjestetään yleisen palveluliikenteen kaluston, taksien ja invataksien avulla. Asiakkaidemme matkat yhdistellään mahdollisuuksien mukaan Matkapalvelukeskuksessa.

Yhdistely tarkoittaa sitä, että samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavat palvelun käyttäjät pyritään ohjaamaan yhteiseen autoon.

Matkojen välitys- ja yhdistelypalvelua hoitaa Seinäjoen keskustaksi.

Yksilöllisyys matkojen järjestämisessä

Jokaisella kuljetuspalveluasiakkaalla on profiili, johon kirjataan yksilölliset palvelutarpeet. Profiili laaditaan ensimmäisen kerran kuljetuspalvelun myöntämisen yhteydessä ja sitä päivitetään asiakkaan terveydentilan/palvelutarpeen muuttuessa. Löydät hakemuksen profiilin muuttamiseen lomakkeista.

Kevään 2015 käyttäjäkyselyn tulokset:

Yleinen palveluliikenne

Muualla verkossa:

Junaillen? Tutustu myös VR:n matkustusta helpottaviin palveluihin


Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Alvar Aallon katu 9 C

PL 229, 60101 Seinäjoki

vammaispalvelu@seinajoki.fi
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

p. 06 416 2111 (vaihde)

f. 06 416 2868