+
Tulosta
Etusivu

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille. Tämän palvelun kohdalla vaikeavammaisuus tarkoittaa sitä, että henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua arjessaan jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja hän ei ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat palvelut

Palveluasumiseen kuuluvat kaikki asuntoon ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä arjessa suoriutumisessa.

Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi avustaminen

 • liikkumisessa
 • pukeutumisessa
 • henkilökohtaisessa hygieniassa
 • ruokataloudessa
 • asunnon siivouksessa.

Palveluasumiseen kuuluvat myös palvelut, jotka tukevat asukkaan

 • terveyttä
 • kuntoutusta
 • viihtyvyyttä

Palveluasumisen järjestäminen

Palveluasuminen voidaan järjestää

 • omassa kodissa, esimerkiksi henkilökohtaisen avun, kotipalvelun ja -sairaanhoidon, turvapuhelimen, päivätoiminnan, omaishoidon tuen ja intervallien avulla
 • palvelutaloissa
 • ryhmäasunnoissa

Vaikeavammainen henkilö maksaa vuokran ja muut menot normaalisti. Vammaisuudesta aiheutuvat lisäpalvelut, kuten henkilökohtainen apu ovat hänelle maksuttomia.

Palveluasumista haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Häneltä saa myös lisätietoja.


Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Alvar Aallon katu 9 C

PL 229, 60101 Seinäjoki

vammaispalvelu@seinajoki.fi
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

p. 06 416 2111 (vaihde)

f. 06 416 2868