+
Tulosta
Etusivu

Harjoittelupaikan varaaminen

Osastot ja kotisairaala

Kaupunginsairaalan osastojen ja kotisairaalan harjoittelupaikkojen varaaminen hoidetaan keskitetysti kaupunginsairaalan hoitotyön johtajan kautta, p. 06 425 8075 tai 044 425 5306.
Oppilaitoksilta pyydetään tiedot/oppilaitosten opiskelijakoordinattorit ilmoittavat puolivuosittain seuraavan lukukauden harjoittelu- / työssäoppimusjaksojen ajankohdista.
Oppilaitokset ilmoittavat lokakuun loppuun mennessä ajankohtatiedot seuraavan kevään opiskelijoista ja huhtikuun loppuun mennessä ajankohtatiedot seuraavan syksyn opiskelijoista.
Harjoittelu-/työssäoppimispaikat pyritään suunnittelemaan siten, että opiskelija saisi harjoittelu-/työssäoppimisen kannalta parhaimman mahdollisen hyödyn jakson tavoitteisiin nähden.
Kaupunginsairaalan hoitotyön johtaja tekee saatujen tietojen pohjalta opiskelijasuunnitelman osastoille ja kotisairaalaan ja ilmoittaa tiedot oppilaitoksiin ja oman organisaation opiskelijavastaaville. Oppilaitokset vahvistavat tiedot ja ilmoittavat harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tiedot yksikköjen opiskelijavastaaville ja hoitotyön johtajalle.

Toivomme, että oppilaat ottavat opiskelijavastaaviin yhteyttä ennen käytännön harjoittelujakson alkua sopiakseen jaksoon liittyvistä käytännön asioista.
Opiskelijavastaavien yhteystiedot.

Kuntoutus- terapia- ja apuvälinepalvellut

Fysioterapiaan tulevien opiskelijoiden (sekä avo että sairaala) harjoittelu-/työssäoppimispaikkojen varaaminen hoidetaan fysioterapian osastonhoitajan kautta, p. 06 425 8842