+
Tulosta
Etusivu

Asiakasmaksut

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät potilasmaksut ja todistusmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 13.12.2018 hyväksynyt terveydenhuollon asiakasmaksut.

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen.

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto Palvelu
(maksut peritään yli 18-vuotiaalta, ellei toisin mainita)
Käyntimaksu
20,60 Peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
Päivystys/Kiirevastaanottomaksu 28,30 Laskutetaan jokaiselta käynniltä (viikonloppuisin ja pyhäpäivinä)

Hoitajan vastaanottokäynti
(päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ensiapupäivystyksessä, hoitajan vastaanotto, joka sisältää toimenpiteitä (mm. injektiot, ompeleiden poistot, nestetiputushoito, korvahuuhtelu, haavan hoito enintään 10 kerralta), asiantuntijahoitajan vastaanotto (mm. astmahoitaja, uniapneahoitaja, siedätyshoito), silmänpohjakuvaus, jalkahoitajan vastaanotto, tukisukkien mittauskäynti, ravitsemusterapeutin vastaanotto, matkailijoiden rokotusneuvontakäynti
10,20


Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanoton aikana lääkärillä ja hoitajalla
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,20 Maksu peritään kaikilta.
Päiväkirurginen toimenpide 135,10 Maksu peritään kaikilta
Fysioterapia ja toimintaterapia

Yksilökohtainen fysioterapiakäynti

11,40
Sarjassa annettava hoito 11,40Maksua voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
Ryhmäterapia
- vesiterapia 15x/kausi 45,00Vesiterapia laskutetaan kausihintoina.
- vesiterapia 10x/kausi 32,00
Tule-ryhmät/6x( selkä-,polvi-, lonkka- ja olkapääryhmät) 16,00 Tule-ryhmä ja muut ryhmät laskutetaan kertojen mukaan.
- muut/15x 32,00
- muut/10x 24,00
Omatoiminen kuntosalimaksu 12,00/3 kk
Laitoshoidon maksut
Hoitopäivämaksu 48,90Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 22,50 €.
Päivä- tai yöhoito 22,50
Maksukatto 683 €. Maksukatto lasketaan kalenterivuoden aikana kertyvistä terveyskeskuksen lääkäripalvelujen ja hoitajan käyntimaksuista, fysioterapia- ja sarjahoidon maksuista, sairaalan poliklinikkamaksuista, päiväkirurgian maksuista, lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista, yö – ja päivähoidon sekä kuntoutuksen maksuista.
Kotisairaala, käynti
Hoitaja tai muu henkilö 12,00
Kotisairaanhoito, Isokyrön alue
hoitajan käynti 12,00

Lääkärin kotikäynti 18,90Lääkärin suorittama käynti potilaan kotona, ml. asumispalveluyksiköt.
Suun terveydenhuolto Maksut peritään yli 18-vuotiailta.
Käyntimaksut
Suuhygienisti 10,20
Hammaslääkäri 13,10
Erikoishammaslääkäri 19,20
Kuvantamistutkimukset (röntgentutkimukset)
Hammaskuva 8,40
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus (OPTG-kuvaus) 18,90
Ehkäisevä hoito (SC-ryhmä/käynti) 8,40
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito vaativuusluokan mukaan lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä. Vaativuusluokka:
0 - 2 8,40
3 - 4 18,90
5 - 7 37,50
8 - 10 54,90
11 - 77,00
Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin huolto
- pohjaus 54,90
- korjaus 37,50
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50
c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50
d) rankaproteesi 222,70
Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito
- poliklinikkamaksu 41,20
- päiväkirurginen maksu 135,10
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteenkorjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon lääkärin, tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamisen (röntgen, ultraääni tai magneettikuvauksen aika) vastaanottoajasta.

50,80

Maksu peritään yli 15v.
Maksua ei peritä, jos peruuttamiseen on hyväksyttävä syy.
Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 12:een mennessä.

Todistusmaksut
Maksuttomat todistukset
- todistus käynnistä
- todistus lapsen sairastumisesta
- todistus sairastumisesta (sairaanhoitajan antama todistus)
- A-todistus
- B-todistus Kansanterveystyössä hoitoon liittyvä todistus, jonka syynä on sairausloma, Kelan kuntoutus.
- todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
- terveystarkastus kutsuntaa varten
- nuorison terveystodistus, matkatodistus/koulukyytitodistus sairauden perusteella
- todistus kouluruokailua/koululiikuntaa varten
- lääkärintodistuksen kaltaiset lähetteet (maksusitoumus, veteraanikuntoutus)
- kuolintodistus
- todistus äitiys- ja vanhempainrahaa varten
Maksulliset todistukset Maksu peritään kaikenikäisiltä.
Ajokorttitodistus 61,00Käyntimaksu 20,60 peritään myös todistuskäyntien yhteydessä.

Lääkärintodistus (erityisruokavalio, matkatoimistoa varten, erilaisia tarkoituksia varten,esim. todistuksenomaiset kopiot)
Todistus erikoisjoukkoihin hakua varten
C-lausunto (lapsen hoitotuki, omaishoidon tuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kuljetustuki, vammaistuki)
Kansainvälinen rokotustodistus
B-lausunnot ja vastaavat lausunnot
E-lausunto, lakisääteinen ja vapaaehtoinen
Hammaslääkärin todistus
Lääkärintodistus ase-, lento- tai sukelluslupa varten Lääkärintodistus oikeutta varten
(pahoinpitely, holhous, testamentti yms.)
T-todistus ja vastaavat terveystodistukset
Todistus tai tieto syntymän kellonajasta + postitus
Todistus verotusta varten Vieraskielinen lääkärintodistus


50,80

Käyntimaksu 20,60 peritään myös todistuskäyntien yhteydessä.

Muut maksut
Asiakirjajäljennös 2,00/sivu + 5,60 lähetys- ja postitusmaksuMm. sairauskertomuksesta voidaan potilaan pyynnöstä ottaa jäljennös. (kerran vuodessa on oikeus saada maksutta)
Apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 30 €/tunti
Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastus

95 € (alle 200 m²)
150 € (200 - 400 m²)
215 € yli 400 m²

Yksityisen palveluntarjoajan rokotusmaksu

käsittelymaksu 76 €/sopimus, tiedonsiirtomaksu 1,50 €/rokotettu henkilö
Terveydenhuollon varmennekortti 55,00Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen työntekijät
Uusi PUK-koodi 40,00Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen työntekijät
Varakortti 40,00Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen työntekijät