+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Perhekeskus Sokkeli

Perhekeskus Sokkeli

Perhekeskus Sokkeli - Lasten ja lapsiperheiden palvelukeskus

Perhekeskus Sokkeli on toiminnallinen kokonaisuus, joka kokoaa yhteen suuren joukon lasten ja heidän perheidensä palveluita ja heidän parissaan työskenteleviä. Tarjoamiensa kunnallisten perus- ja erityispalveluiden lisäksi Sokkeli toimii yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Perhekeskus Sokkeli toimii sekä alle kouluikäisten että perusopetuksen alakouluikäisten ja heidän perheidensä parissa. Sen tehtävänä on edistää seinäjokelaisten ja Seinäjoella koulua käyvien lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä ongelmia ja puuttua niihin varhain lasten kasvuympäristössä. Perhekeskus näyttäytyy monialaisena palvelukokonaisuutena, palveluiden toimitilana sekä perheiden ja lasten kohtaamispaikkana. Sokkeli tukee vanhempia kasvatustehtävässä tarjoamalla lapsen kehityksen mukaista toimintaa ja tukea.

Sokkeliin on koottu äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien, terveyskeskuksen lääkäreiden, erityistyöntekijöiden, psykologi- ja perheneuvonnan sekä sosiaalitoimen perhetyön palveluita. Perhekeskus tarjoaa myös varhaiskasvatuksen ja kouluterveydenhuollon toimijoiden sekä koulukuraattoreiden palveluita.

Toiminnan yleistavoitteena on lasten hyvinvoinnin vahvistaminen. Siinä on keskeistä vanhemmuuden tukeminen, johon kuuluvat sekä ammatillinen tuki ja ohjaus että vanhempien keskinäinen vertaistuki.

Perhekeskus Sokkeli (0 – 12 v.) ja nuorisoikäisten palvelukeskus Pilari (13 – 25 v.) muodostavat kokonaisuuden, jota kautta suuri osa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista on saatavilla matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti.