+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Päivystys » Miksi joudun odottamaan?

Miksi joudun odottamaan?

Ensiapupäivystyksessä potilaat hoidetaan sairauden mukaisen kiireellisyysarvion perusteella, minkä vuoksi ilmoittautumisjärjestys ei ole ratkaiseva. Tilanteet vaihtuvat ensiapupäivystyksessä varsin nopeasti, minkä vuoksi odotusaikaa ei pystytä tarkasti arvioimaan.

Pitkään odotusaikaan vaikuttavia seikkoja

  • potilaan sairauden kiireellisyys ja vaativuus
  • tarkkailussa hoidossa olevat potilaat
  • laboratorio- ja röntgentutkimukset, joiden valmistumisen kesto on 1-2 tuntia
  • toimenpiteet (esim. haavan ompelut, kipsaukset) jotka voivat viedä aikaa
  • epidemiatilanne
  • ensiapupäivystyksen lääkäri hoitaa virka-ajan ulkopuolella kaupunginsairaalan lääkärin tehtävät
  • puhelinkonsultaatiot (vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen, päihdeklinikka)
  • yhteistyö eri viranomaisten kanssa, esim. poliisi

Ensiapupäivystys
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
p. 06 425 5311, klo 8-20
p. 06 415 4555, klo 20-8 (keskussairaalan ensiapupoliklinikka)

Yleinen hätänumero 112

Myrkytystietokeskus
p. 09 471 977