+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Lastenneuvola » Lasten neuvolakäynnit

Lasten neuvolakäynnit

Kotikäynti noin 1 kk ennen laskettua aikaa

Kotikäynti tehdään ensimmäistä lastaan odottavaan ja Seinäjoelle muuttaneeseen, uuteen perheeseen.
Tapaaminen luo pohjan tulevalle yhteistyölle. Äitiysneuvolalta samiensa yhteystietojen avulla lastenneuvolan terveydenhoitaja ottaa yhteyttä perheeseen kotikäynnin sopimiseksi.

Kotikäynti jokaiseen perheeseen vauvan ollessa 3-4 viikon ikäinen

Kotikäynnillä huomioitavia asioita: Vauvan kasvu ja kehitys. Vauvaperheen arjen sujuminen esimerkiksi ulkoilu, ravitsemus (mm. D-vitamiinin antaminen), vauvan hoito, perheen elämänmuutos ja jaksaminen. Äidin toipuminen synnytyksestä.

6 viikon iässä

Lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto.
Annetaan EPDS-seula kotiin täytettäväksi, tietoa rokotuksista.

2 kuukauden iässä terveydenhoitajan vastaanotto

Käynnillä seurataan ja tuetaan vauvan kokonaiskehityksen ja kasvun etenemistä. Huomioidaan muun muassa miten vauva ottaa kontaktia. Aloitetaan rokotukset. EPDS-seulan läpikäyminen.

3 kuukauden iässä terveydenhoitajan vastaanotto

Kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen jatkuu. Putoamisriski huomioitava.

Vauvaperheen arjen voimavarat -kyselylomake (pdf, 0.14 Mt) AUDIT-kysely (pdf, 0.1 Mt)

4 kuukauden iässä lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto

Laaja terveystarkastus. Lapsen kasvun ja kehityksen etenemisen lisäksi keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista vauvaperheen arjen voimavarat -lomakkeen avulla.

5 kuukauden iässä terveydenhoitajan vastaanotto

Käynnillä havainnoidaan lapsen kasvu ja kehitys, ravitsemus ja motoriset taidot.

6 kuukauden iässä terveydenhoitajan vastaanotto

Samantyyppinen käynti kuin 5 kuukauden neuvolassa. Lisäksi huomioidaan suun terveys.

8 kuukauden iässä lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto

Huomiota lapsen motorisiin ja sosiaalisiin taitoihin. siirtyminen karkeampaan ruokaan, sormiruokailu. Huomioidaan kodin turvallisuus.

1-vuotiaana terveydenhoitajan vastaanotto

Kasvun ja kehityksen seuranta jatkuu. Huomioidaan puheen ymmärtäminen ja mahdollinen puuttuminen.

1½ -vuotiaana lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto

Laajassa terveystarkastuksessa huomioidaan lapsen kasvun ja kehityksen lisäksi koko perheen hyvinvointi Voimavaramittari-kyselylomakkeen avulla.

Voimavaramittari-kyselylomake (pdf, 0.14 Mt) AUDIT-kysely (pdf, 0.1 Mt)

2-vuotiaana terveydenhoitajan vastaanotto

Lapsen kasvun ja kokonaiskehityksen huomioiminen ja erityisesti puheen kehitys.

3-vuotiaana terveydenhoitajan vastaanotto

Lapsen kasvun ja kokonaiskehityksen eteneminen. Itsenäisyys ja omatoimisuus lisääntyvät. Leikkikavereiden merkitys kasvaa.

4-vuotiaana terveydenhoitajan ja lääkärintarkastus eri käynteinä

Laaja terveystarkastus tehdään kahtena eri käyntinä.
Kokonaiskehitystä arvioidaan yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen kanssa. Ensiksi terveydenhoitajan vastaanotolla käydään läpi vanhempien ja varhaiskasvatuksen täyttämää lomaketta, jota täydennetään neuvolassa erikseen tehtävää lääkärintarkastusta varten.

Kyselylomake 4-vuotiaan vanhemmlle (pdf, 0.34 Mt) AUDIT-kysely (pdf, 0.1 Mt)

5-vuotiaana terveydenhoitajan vastaanotto

Kasvun lisäksi kehityksessä huomioidaan erityisesti motoriikan edistyminen.

Viimeinen käynti terveydenhoitajalla. Käynnillä korostuvat esikoulussa ja lähestyvän koulun aloituksessa tarvittavat taidot, kasvun seurannan ohella.

6-vuotiaana terveydenhoitajan vastaanotto