+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Lastenneuvola » Lääkärinneuvola

Lääkärinneuvola

6 viikkoa

Ensimmäinen neuvolalääkärin tarkastus, jossa varmistetaan normaalin motorisen kehityksen alkaminen ja poissuljetaan mm. vakavat sydänviat ja lonkkaluksaatio.

4 kuukautta

Lääkärintarkastus, jonka perusteella kokonaisvaltainen arvio lapsen terveydentilasta, kasvusta ja kehityksestä
huomioidaan mm. jäntevyys, päänkannatus, mahdolliset puolierot raajojen käytössä, varhaisheijasteiden sammuminen, kontaktikyky, karsastus.

8 kuukautta

Kartoitetaan lapsen motoriset ja sosiaaliset taidot vanhempia haastattelemalla ja lasta tutkimalla
liikunnan kehityksessä suuria eroavaisuuksia; lapsi voi pyöriä kehää, ryömiä, kontata, nousta tai kävellä tukea vasten
kuulon ja näön kehityksen arviointi.
Keskusteluaiheita; nukkuminen, vierastaminen, kodin turvallisuus

1½-vuotias

Kiinnitetään huomiota lapsen puheen kehitykseen; ymmärtämiseen ja kehotusten noudattamiseen
liikunnan kehitys; kävely, kiipeily.
Keskusteluaiheita; oman tahdon kehittyminen, puheen kehityksen tukeminen (laulut, lorut, lukeminen)

4-vuotias

Yhteenveto lapsen terveydentilasta ja kokonaiskehityksestä aikaisempien tietojen, vanhempien haastattelun ja lapsen tutkimisen perusteella. Varmistetaan mahdollisesti tarvittavien jatkotoimien käynnistyminen.