+
Tulosta
Etusivu

Lastenneuvola

Ohjeistus neuvoloissa asioiville!

Neuvolakäynnille ovat tervetulleita molemmat vanhemmat kuten ennenkin.

Muut perheenjäsenet jäävät kotiin tartuntariskin vähentämiseksi. Neuvoloihin tullaan vain terveenä.

Tervetuloa lastenneuvolaan!

Lastenneuvolan tehtävänä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Toiminta perustuu Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sekä Valtioneuvoston asetukseen (338/2011). Neuvolassa lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan säännöllisin väliajoin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita neuvolakäynneille. Tapaamista kannattaa siirtää, mikäli lapsi on sairaana. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja ne järjestetään lähipalveluina neuvoloissa kaupunginosittain.

Oma lastenneuvola ja yhteystiedot löytyvät helposti karttapalvelun avulla.

Neuvolatoiminnan ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmasta löytyy tarkemmin Seinäjoen kaupungin neuvoloiden toimintaohjeistus.

Neuvolatoiminnan ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. (pdf, 0.71 Mt)


Neuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus 1-6 -vuotiaitten lasten neuvola-ajan varaamiseksi. Varaa aika omaan lastenneuvolaan, omalle terveydenhoitajalle.

Lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee ensimmäistä lastaan odottavaan sekä paikkakunnalle muuttaneeseen, lasta odottavaan perheeseen raskaudenaikaisen kotikäynnin noin kuukautta ennen laskettua aikaa sekä toisen kotikäynnin lapsen ollessa 3-4 viikon ikäinen. Vauva siirtyy äitiysneuvolasta lastenneuvolan asiakkaaksi tavallisesti kahden viikon iässä. Terveydenhoitaja tapaa lapsen kuukausittain puolivuotiaaksi ja sen jälkeen hieman harvemmin lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Kaksivuotiaasta kouluikään käynnit ovat yleensä kerran vuodessa lapsen syntymäpäivän aikoihin lapsen ja perheen tarve huomioiden.

Lastenneuvola tekee perheen luvalla yhteistyötä moniammatillisessa toimintaympäristössä, Sokkelissa, eri toimijoiden kanssa mm. varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, kouluterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seurakunnan ja eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Neuvolassa on käytössä useita kyselylomakeita. Ennen neuvolakäyntiä täytettävät lomakkeet:


ELLA

Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut kehittämishanke

4-8 -vuotiaiden tuen polku


osastonhoitaja

Sari Hyytinen

p. 06 425 5374, 044 425 5610

sari.hyytinenseinajoki.fi

osastonhoitaja, Isokyrö

Kaisa Pakkala

p. 044 475 0531

kaisa.pakkalaseinajoki.fi