+
Tulosta
Etusivu

Sähköinen resepti

Sähköinen resepti

Seinäjoen terveyskeskuksessa on käytössä sähköinen lääkemääräys eli sähköinen resepti.

Sähköinen resepti lyhyesti

 • Lääkäri laatii ja allekirjoittaa paperisen reseptin sijasta lääkemääräyksen sähköisesti.
 • Potilaan kokonaislääkitys voidaan tarkistaa Reseptikeskuksesta. Näitä tietoja voivat katsoa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.
 • Potilas saa mukaansa potilasohjeen vastaanotolta. Ohjeessa on tiedot kaikista samalla kertaa määrättyjen lääkkeiden nimistä ja annosteluohjeista
 • Potilas voi pyytää lääkitysyhteenvedon apteekista tai terveyskeskuksesta tai tulostaa sen itse Kansallisen terveysarkiston Kanta -sivujen kautta käyttäen omia pankkitunnuksiaan.
 • Sähköinen lääkemääräys tallennetaan Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen.
 • Potilas voi noutaa lääkkeet haluamastaan apteekista ilman paperista lääkemääräystä Kela-kortilla. Potilasohjeen esittäminen apteekissa nopeuttaa asiointia. Kelakortti on edelleen välttämätön lääkekorvausten saamiseksi
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja tallentaa sinne annettujen lääkkeiden tiedot.
 • Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävällä tarralla. Tarran annostusohjeessa on merkintä siitä, kuinka paljon reseptillä saa vielä kyseistä lääkettä ja kauanko määräys on voimassa.

Ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista potilaalle kerrotaan käyttöön liittyvistä asioista ja annetaan mukaan esite sähköisen reseptin käytöstä. Toistaiseksi potilas voi myös kieltäytyä sähköisen käytöstä, jos haluaa paperisen reseptin.

Toisen puolesta asioiminen
Kun joku asioi lääkeasioissa potilaan puolesta apteekissa tai terveyskeskuksessa, hänellä pitää olla mukanaan Kela-kortti ja/tai potilasohje, jolla todistetaan oikeus lääkkeen noutamiseen. Hakijan henkilöllisyys tarkistetaan ajokortista tai vastaavasta virallisesta asiakirjasta.

Toisen puolesta voi hoitaa myös muita sähköiseen reseptiin liittyviä asioita. Tähän tarvitaan kirjallinen suostumus, joka annetaan terveydenhuollosta, apteekista. Potilaan suostumuksella toinen henkilö voi

 • pyytää yhteenvedon potilaan käyttämistä lääkkeistä
 • selvittää potilaan lääkityksen
 • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun lääkettä ei enää tarvita
 • tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön.

Omien sähköisten reseptien katselu
Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat katsella omia sähköisiä reseptejään Kansallisen terveysarkiston (KanTa) sivuilla kohdassa "Omien tietojen katselu". Resepteistä voi tulostaa itselleen yhteenvedon. Palveluun pääsee henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Vanhat paperiset lääkemääräykset eivät näy omissa tiedoissa.

Vanhemmat tai holhooja voivat pyytää alle 18 -vuotiaan lapsen lääkityksestä yhteenvedon terveyskeskuksesta tai apteekista.

Omakanta
Omakanta on kansalaisten nettipalvelu, josta täysi-ikäinen näkee omat Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa.

Ohje Näin käytät sähköistä reseptiä

Asiointiohjeet