+
Tulosta
Etusivu

Lääkäri-hoitaja -työparit

Terveyskeskuksen vastaanotolla pitkäaikaissairaiden potilaiden kiireettömästä hoidosta vastaavat lääkäri-hoitaja työparit. Pitkäaikaista sairautta sairastavalle tarjotaan mahdollisuus listautua lääkäri-hoitaja työparille.

Pitkäaikaissairautta sairastava potilas saa nimetyn omahoitajan, johon voi ottaa yhteyttä hoitoon liittyvissä asioissa. Listautuessaan työparille, omahoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen ja hän saa omahoitajan yhteystiedot.

Listautuminen työparille on vapaaehtoista. Listautumisen voi myös purkaa. Potilaalla on myös oikeus vaihtaa hoitovastuunsa toiselle työparille vuoden kuluttua edellisestä listautumisesta.

Työparimallissa potilas ottaa pääasiassa yhteyttä omahoitajaan, joka arvioi riittääkö potilaalle aika omahoitajan vastaanotolle vai tarvitseeko hän lääkärinajan. Näin mahdollistetaan lääkärin ja hoitajan ammattitaidon hyödyntäminen niihin hoidollisiin tehtäviin, joissa heidän ammattiosaamistaan erityisesti tarvitaan. Lääkäri on kuitenkin aina kokonaisvastuussa hoidosta ja on aina tarvittaessa omahoitajan konsultoitavissa.

Omahoitajat huolehtivat usein myös yhteydenpidosta potilaaseen. Omahoitajan puhelinajat ovat maanantaista torstaihin klo 13-14.
Puhelimen ollessa varattu, puhelut tallentuvat takaisinsoittojärjestelmään. Omahoitaja soittaa takaisin viikon kuluessa.

Omahoitajan puhelin ei ole tarkoitettu kiireellisille sairausasioille eikä asioille, jotka vaativat toimenpiteitä heti. Kiireellisissä tilanteissa soitetaan asiasta riippuen

  • terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon 06 425 8100
  • kiirevastaanotolle 06 425 5311 tai
  • yleiseen hätänumeroon 112.

Pitkäaikaissairaan vuosikäyntiaika hoitajan tai lääkärin vastaanotolle sovitaan yksilöllisesti. Ajanvarauksen yhteydessä kehotetaan täyttämään omahoitolomake ja lääkelista. Lomake tuodaan mukana vastaanotolle. Tarvittaessa tehdään lähete laboratorioon, jossa tulee käydä ennen vastaanottoa.

Keskeinen tavoite työparimallissa on taata pitkäaikaissairaan potilaan hoitoon pääsy ja suunnitelmallinen hoidon jatkuvuus. Tavoitteeseen päästään, kun otetaan potilas mukaan oman hoitonsa suunnitteluun. Hoidon suunnittelusta voi tarvittaessa laatia terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma kokoaa yhteen potilaalle tärkeät tiedot ja sopimukset sekä tukee häntä omahoidossa.
Tutustu terveys- ja hoitosuunnitelman sisältöön.

Terveys- ja hoitosuunnitelmaesite (pdf, 0.04 Mt)

Vastaanottokäynnille tullessasi pyydämme ottamaan mukaan

  • kaikki käytössä olevat lääkereseptit
  • hoidon seurantaan liittyvät paperit (esim. verenpaineen seurantakortti).